Botsende belangen in de ruimte | Berenschot evenement

Botsende belangen in de ruimte

Evenement
Botsende belangen in de ruimte

Deel dit evenement

Datum

27 oktober 2022

Donderdagmiddag 26 januari organiseren Berenschot en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft) een verdiepend gesprek over botsende belangen in de ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd.

Nederland staat voor een grote woonopgave en ook de vraag naar ruimte voor werkgelegenheid neemt toe. In het landelijk gebied vragen opgaven op het gebied van klimaat, landbouw, natuur, water en bodem veel ruimte. Goed gebruik maken van de beschikbare ruimte vergt integrale en samenhangende afwegingen en het combineren van functies. Maar dat blijkt in de praktijk zeer complex en er is niet altijd voldoende ruimte beschikbaar. Hoe kom je tot keuzes? Hoe verenig je de botsende belangen?

Het beleidsterrein ruimtelijke ordening kon de laatste jaren op weinig aandacht van het Rijk rekenen. Sectorale dossiers lopen muurvast door conflicterende ruimteclaims en gebrek aan regie op alle overheidsniveaus. Het huidige kabinet toont nieuwe energie op dit thema. Concreet wil het Ministerie van BZK meer regie pakken in de ruimtelijke ordening, onder meer door het in stelling brengen van de provincies om nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven in een ‘ruimtelijke puzzel’. Om deze puzzel te leggen, is betrokkenheid van medeoverheden en private en maatschappelijke partijen vereist.

Tijdens de kennisbijeenkomst krijgt u een toelichting op deze opgave vanuit verschillende perspectieven: de praktijk, het bestuur en de wetenschap. Daarbij zoomen we in op concrete praktijkvoorbeelden en gaan we met elkaar in gesprek over functionele aanpakken die de complexiteit hanteerbaar maken.

Praktisch

Datum
Donderdag 26 januari 2023
Tijd
14.00 tot 17.30 uur
Plaats
Van Deventerlaan 31-51 3528 AG Utrecht

Programma

14.00 uur
Inloop met koffie, thee en iets lekkers
14.30 uur
Opening door Yvonne van Remmen (managing consultant bij Berenschot)
14.40 uur
Het vraagstuk in perspectief: Bestuurlijke regie in de ruimte vanuit de provincie, door Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland
15.00 uur
Het vraagstuk in perspectief: Integrale en samenhangende gebiedsontwikkeling, door Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft
15.20 uur
Korte pauze
15.35 uur
Het vraagstuk in de praktijk, workshops
16.45 uur
Gezamenlijk oogsten en terugblikken
17.00 uur
Napraten met een hapje en een drankje

Workshops

Het tweede deel van het programma bestaat uit enkele workshops rondom concrete cases. We bieden workshops aan over:

  • de pilot NOVEX-gebiedsafspraken provincie Flevoland
  • sturing op de ruimte door provincie Noord-Holland
  • ruimtelijke regierol door overheden aan de hand van één of meer concrete voorbeelden.

Bij aanmelding kunt u een keuze maken voor een van de workshops, maar dit kan ook op een later moment nog.

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Meedenken over complexe vraagstukken op het vlak van schaarse ruimte? Meldt u dan nu aan via de onderstaande button! Wees er op tijd bij, want het aantal beschikbare plekken is beperkt.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze via e-mail stellen aan Julia Stam: j.stam@berenschot.nl.

Meer over de sprekers

Jop Fackeldey

Jop Fackeldey is sinds 2018 gedeputeerde van de provincie Flevoland namens de PvdA. Als gedeputeerde houdt hij zich onder andere bezig met de energietransitie en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Eerder was Fackeldey van 2007 tot 2018 als wethouder voor de gemeente Lelystad betrokken bij de portefeuille wonen. Zijn affiniteit met het woonvraagstuk zet hij nu in als onafhankelijk voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie. Binnen dit programma wordt gewerkt aan uitvoering van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. Daarbij ervaart Fackeldey als geen ander de urgentie van woekeren met ruimtevragen en botsende belangen. Een boeiend relaas over hoe hij met deze uitdagingen omgaat!

Co Verdaas

Co Verdaas is sinds 2018 hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. In die functie houdt hij  zich bezig met uiteenlopende thema’s, waaronder de woningbouwopgave en de energietransitie. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de samenhang tussen ruimtelijke thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Verdaas geeft tevens leiding aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, die focust op educatie in en onderzoek naar gebiedsontwikkeling.

Naast zijn werkzaamheden aan de universiteit is Verdaas dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. Vanuit zijn ervaring in beide functies belicht hij de mogelijkheden om tot ruimtelijke afwegingen te komen en daarbij partijen bij elkaar te brengen.

Gerelateerd

Meer weten?