Het KRW congres | Berenschot evenement

Het KRW congres

Evenement
Waterkwaliteit Nederland KRW congres

Deel dit evenement

Datum

01 november 2023

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft onvermijdelijk een grote impact op het openbaar bestuur en maakt effectief handelen met de seconde urgenter. Tijdens de Kaderrichtlijn Water Conferentie verkennen we met elkaar de invloed van de KRW in de komende vijf jaar op alle organisaties die zich bezighouden met de kwaliteit van ons water in Nederland. Berenschot organiseert deze conferentie in samenwerking met Natuurmonumenten.

Datum
Begin 2024
Tijd
Van 10:00 tot 16:30 uur
Locatie
Utrecht

Programma

Gedurende de Kaderrichtlijn Water Conferentie staan we stil bij drie thema’s:

  • Bestuurlijke context. Gaat Nederland de KRW-doelstellingen halen? En zo niet, wat gebeurt er dan? Wie is in zo’n geval verantwoordelijk? Wie gaat er binnen de organisatie over de vereiste interbestuurlijke samenwerkingen? En hoe verloopt het opzetten van deze zo broodnodige coalities?
  • Juridische kaders. Hoe gaat de overheid om met lokale bezwaar- en zienswijzeprocedures? Welke juridische instrumenten zijn inzetbaar rondom verleende vergunningen of het realiseren van de maatregelen? Wat als we 2027 niet halen? Moeten vergunningen dan opnieuw tegen het licht worden gehouden? En kunnen deze worden aangepast of ingetrokken?
  • Informatievoorziening. Hoeveel uitstaande lozings- en onttrekkingsvergunningen hebben organisaties verleend? Hebben zij inzicht in de daadwerkelijke bijdrage van de getroffen maatregelen aan het bereiken van de KRW-doelstellingen in 2027?

 

De conferentie bestaat onder andere uit een keynote van Marleen van Rijswick, professor Europees en nationaal waterrecht. Zij neemt ons mee in de werking van de KRW en de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de KRW. Verder ervaren we tijdens een scenariosessie met elkaar hoe de KRW-crisis eruit zou zien als in 2027 nog niet aan de waterkwaliteitseisen is voldaan.

Na de lunch gaan we uiteen in groepen om ervaringen en lessen uit te wisselen en gezamenlijk oplossingen te verkennen. Bij de afsluitende paneldiscussie reflecteren verschillende experts op de thema’s en blikken zij vooruit op de komende jaren.

Geïnteresseerd? Meld u nu aan!