Risico's kansen datagedreven werken| Berenschot evenement

De risico’s en kansen van datagedreven werken

Evenement
data

Deel dit evenement

Datum

16 januari 2023

Om maatschappelijke opgaven beter, sneller en gerichter aan te pakken, zetten overheden steeds vaker data en nieuwe technologieën in. Het gebruik van data-analyse, algoritmen en het combineren van databronnen hebben echter effect op uw organisatie en de publieke waarden waar u aan werkt.

Hoe richt u uw organisatie hierop in? Hoe maakt u goed afgewogen en op verantwoorde wijze gebruik van nieuwe technologie? En meer praktisch: hoe voorkomt u dat burgers en medewerkers deze juist als belemmerend of vertragend ervaren?

Tijdens de kennisbijeenkomst ‘De risico’s en kansen van datagedreven werken’ delen experts in dit vakgebied ervaringen en tips rond deze complexe vraagstukken om u op weg te helpen met verantwoorde toepassing van algoritmen en datatechnologie

Praktisch

Datum
Dinsdag 28 maart 2023
Tijd
14.00 tot 17.00 uur
Plaats
Van Deventerlaan 31-51 3528 AG Utrecht
Waar gaan we het over hebben?

Programma

Digitale transformatie: meer dan technologie

Digitale transformatie en datagedreven werken gaat niet alleen
over technologie. Net zo belangrijk zijn een duidelijke strategische
richting, sturing op samenwerking en het begeleiden van de gewenste
gedragsverandering. Frédérique Spannenburg en Wouter Reijngoud
(beiden consultant bij Berenschot) nemen u mee in drie concrete
stappen om digitale transformatie echt werkend te krijgen.

 

Hoe stel je een onderwijs- begroting van €40 miljard op? Met data science!

Robin Buijs (consultant bij Berenschot) laat zien hoe u met een dataaanpak een miljardenbegroting kunt onderbouwen, en wat daarbij goede
en slechte eigenschappen voor slimme algoritmen bij overheden zijn.

 

Grip op algoritmen door een passende governance

Wubbo Wierenga en Wouter Verbeek (beiden consultant bij Berenschot)
presenteren een handreiking voor het inrichten van governance rond
algoritmen bij publieke organisaties. Aan bod komen mogelijke obstakels
bij het inrichten en implementeren van een dergelijke governance en
verder delen ze hun praktijkervaringen.

 

Paneldiscussie

Wat kan wel en wat kan niet? Panelleden Ivonne Jansen-Dings, Mark
Vermeer, Rudi Turksema en Lisa de Graaf discussiëren over de goede
omgang met risico's van datagedreven werken.

 

Borrel

Breidt uw netwerk uit en praat verder over de opgedane inzichten. 

Wie gaan er met elkaar in discussie?

Panelleden

Ivonne Jansen-Dings

Ivonne Jansen-Dings is strategisch adviseur technologie, maatschappij en ethiek bij de provincie Zuid-Holland. Daarnaast maakt zij deel uit van de ethische commissie van de gemeente Eindhoven. Deze commissie adviseert het college van B&W over vraagstukken als: wat betekenen waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid en duurzaamheid bij de toepassing van digitale technologie in de stad?

Ivonne Jansen-Dings

Mark Vermeer

Mark Vermeer is directeur Digitale Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij vervult daar een coördinerende voortrekkersrol in het naar een hoger niveau tillen van de expertise op het gebied van digitalisering. Voorheen was Mark directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek bij de gemeente Rotterdam.

Co Verdaas

Rudi Turksema

Rudi Turksema is programmamanager Digitalisering bij de Algemene Rekenkamer. Binnen dit programma staat onderzoek naar de digitale overheid centraal: hoe die werkt voor burgers en bedrijven en hoe het onderzoek van de Algemene Rekenkamer digitaler en meer datagedreven wordt.

Rudi Turksema

Lisa de Graaf

Lisa de Graaf is consultant digitale transformatie in het openbaar bestuur bij Berenschot. Zij houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken rond digitale ethiek, technologische ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen voor de digitale overheid.

Lisa de Graaf
Aanwezig zijn bij deze bijeenkomst?

 Meld u dan nu aan!

Gerelateerd

Meer weten?