Goed voorbereid op de Wet open overheid | Berenschot webinar

Webinar 'Goed voorbereid op de Wet open overheid'

Evenement
Webinar 'Goed voorbereid op de Wet open overheid'

Deel dit evenement

Datum

08 juli 2021

Weet waar u staat en wat u moet doen om uw informatiehuishouding op orde te brengen.

Datum
Donderdag 8 juli 2021
Tijd
10.00 - 11.30 uur
Locatie
Online
Kosten
Gratis
Deelnemen

Meld u aan voor het webinar.

Aanmelden

Op donderdag 8 juli 2021 presenteren Berenschot en onderzoeksbureau Statisfact aan de hand van recente onderzoeken naar de informatiehuishouding binnen de overheid een aantal best practices. In slechts anderhalf uur ontdekt u hoe u effectief en efficiënt uw eigen situatie in kaart brengt. En bent u in staat uw organisatie gericht voor te bereiden op de vereisten van de Wet open overheid (Woo).

Programma

  • Introductie en context 
  • Best practices in de informatiehuishouding 
  • Nulmeting informatiehuishouding 
  • Q&A 

Wet open overheid

De informatiehuishouding van de overheid ligt momenteel onder een vergrootglas, mede als gevolg van enkele geruchtmakende zaken zoals de toeslagenaffaire. Helder is dat de samenleving vraagt om meer transparantie en openheid van de overheid over de besluitvorming en de uitvoering van beleid. Deze vraag is inmiddels geconcretiseerd in de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onder de nieuwe wet zijn overheden verplicht informatie in bepaalde categorieën actief openbaar te maken en ook een inspanning te leveren om alle overheidsinformatie openbaar te maken.

Sprekers

Harro Spanninga

Harro Spanninga

Harro Spanninga is binnen Berenschot verantwoordelijk voor de digitale transformatie in het openbaar bestuur. Hij houdt zich bezig met vraagstukken over de digitale overheid. Deze vraagstukken spelen altijd op het snijvlak van beleid, organisatie, informatie en IT. Hij was onder andere projectleider voor het onderzoek naar de ‘good practices’ in de informatiehuishouding.

Andrew Chandler

Andrew Chandler

Andrew Chandler heeft als manager projecten binnen Statisfact de dagelijkse leiding over een groot deel van de onderzoeken. Andrew stuurt projectteams aan en fungeert gedurende de looptijd van een onderzoek als sparringpartner van de opdrachtgever. Hij beschikt over ruime projectmanagement- en advieservaring, opgedaan bij onderzoeken binnen diverse gemeenten en ministeries naar de informatiehuishouding en omgang met digitale informatie vanuit medewerkersperspectief.

Meld u aan

Meld u aan voor het webinar 'Goed voorbereid op de Wet open overheid'.