360˚-feedback

Gepubliceerd op 14 juli 2011

Waar ben ik volgens anderen goed in en wat zou ik kunnen ontwikkelen? Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn medewerkers elkaar meer aanspreken? Hoe geef ik medewerkers meer inzicht in hun eigen loopbaanperspectief? Met de 360˚-methodiek krijgt u een completer beeld van uw functioneren, uw vaardigheden en uw ontwikkelpunten.

Via een online vragenlijst verzamelt u feedback bij personen in uw omgeving. De feedbackgevers kunnen directe collega's zijn, maar ook medewerkers of uw directe leidinggevende. In sommige gevallen kunt u ook (interne) klanten naar hun mening vragen.

Twee varianten

Er zijn twee varianten van het systeem beschikbaar. Eén waarin de deelnemer een competentieprofiel krijgt aangeboden, gekoppeld aan bijvoorbeeld zijn of haar functie of volgende loopbaanstap, getiteld 360˚-feedbackmonitor. En één waarin de deelnemer zijn eigen competentieprofiel kan samenstellen uit een lijst met competenties (bijvoorbeeld de competentieset van uw organisatie), getiteld Mijn 360˚ feedback. De keuze voor een van beide varianten is afhankelijk van uw vraag. Zo past het gebruiken van vooraf vastgestelde competentieprofielen bijvoorbeeld goed in functiegerelateerdeloopbaanvraagstukken of organisatieontwikkeling zoals de verandering van de werkcultuur in het kader van Het Nieuwe Werken. Het gebruiken van de variant waarin de deelnemer zelf het competentieprofiel kan samenstellen past goed in vraagstukken op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.

Beheer

U kunt de Berenschot 360˚-feedbackmonitor zelf beheren door middel van een licentie of het beheer uitbesteden aan ons. Ook zijn meerdere talen in het systeem beschikbaar. Hierdoor is er geen belemmering voor inzet in een internationale context of in een multiculturele werkomgeving.