Rekenkameronderzoeken

Gepubliceerd op 27 oktober 2011

Berenschot is uitermate goed ingevoerd in de ‘rekenkamerwereld'. Niet alleen hebben we de afgelopen jaren tientallen onderzoeken voor provinciale en gemeentelijke rekenkamers uitgevoerd. Ook hebben we door de uitvoering van de Landelijke evaluatie van provinciale en lokale rekenkamer(commissies) (2011) bijtal van rekenkamers in de keuken mogen kijken. Zo hebben we scherp zicht gekregen op de factoren die bepalend zijn voor het succes van een rekenkamer. Bovendien zijn diverse Berenschotters op persoonlijke titel lid van een
rekenkamer(commissie).

Bij de uitvoering van de onderzoeken sluiten we naadloos aan op de door u gehanteerde werkwijze. We adviseren u indien gewenst, over onder meer de procesgang, de betrokkenheid van de raad/staten en de presentatie van de conclusies en aanbevelingen. Dat alles met als doel de raad/staten zo goed mogelijk te bedienen.

Bij het opzetten en de uitvoering van de onderzoeken houden we voortdurend de, per definitie dubbele invalshoek van rekenkameronderzoeken in het oog. Door onderzoek te doen naar een bepaald beleidsterrein beoogt de rekenkamer de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van het beleid te optimaliseren. Tegelijkertijd dient het onderzoek de raad/staten aanknopingspunten om de kaderstellende en controlerende taak te versterken. Beide perspectieven dienen op evenwichtige wijze naar voren te komen.

Door het brede karakter van ons bureau zijn we op nagenoeg alle beleidsterreinen uitstekend ingevoerd. Juist in deze combinatie van beleidsinhoudelijke expertise met onze rekenkamerervaring ligt onze meerwaarde.