Kostprijscalculaties

Gepubliceerd op 7 januari 2013

Zicht op de kosten is van oudsher een belangrijk thema voor uw organisatie. De afgelopen jaren is dit, met de wereldwijde financiële crisis, alleen nog maar belangrijker geworden. Helder inzicht in kosten zijn belangrijk voor het nemen van beslissingen. In dit kader is de kostprijscalculatie een waardevol instrument.

Een kostprijscalculatie draagt bij aan een beter presterende en efficiëntere organisatie. Een kostprijscalculatie biedt u zicht op de werkelijke kosten van uw producten en diensten, waarmee u gericht kunt sturen op de kostenefficiency van uw organisatie. Met een kostprijscalculatie kunnen bovendien de cost-drivers haarscherp in beeld worden gebracht, zodat u zicht heeft op de factoren die per product of dienst de kosten in grote mate beïnvloeden. Daarnaast kan een kostprijscalculatie helpen bij het maken van een verantwoorde keuze om (nieuwe) productcombinaties al dan niet te introduceren op de markt.

Er zijn verschillende methoden om te komen tot een kostprijscalculatie. De karakteristieken van uw organisatie bepalen welke methode het beste aansluit bij uw situatie. Wij onderscheiden onder meer de toeslagcalculatie, de kostenplaatsmethode en de methode van activitybasedcosting.

Berenschot kan u ondersteunen bij kostprijscalculaties met:

  • ontwerp en implementatie van een passend kostprijsrekenmodel
  • uitvoering van kostprijscalculaties.

Verder is een kostprijscalculatie een bouwsteen van onderzoek naar de kostenefficiëncy van een organisatie.