Beleidsonderzoek

Gepubliceerd op 27 oktober 2011

Op tal van momenten in het beleidsproces zijn keuzes aan de orde die van grote invloed zijn op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. Om een weloverwogen beslissing mogelijk te maken, is een goede informatiepositie cruciaal. Door de uitvoering van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek kan Berenschot u daarbij ondersteunen.

Gebruikmakend van onze eigen beleidsinhoudelijke deskundigheid, kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en procesvaardigheden verrichten we jaarlijks vele onderzoeken uiteenlopend van probleemverkenningen, instrumentontwikkeling, implementatietrajecten tot aan draagvlakanalyses. Vaak in een politiek turbulente context.

We vertalen de uitkomsten in heldere conclusies en concrete aanbevelingen waarmee onze opdrachtgevers direct hun voordeel kunnen doen. Zowel op operationeel als strategisch niveau.