Club Survey


Een Club Survey is een onderzoek naar de beloningen van een groep van organisaties. Een groep kan een aantal organisaties uit een zelfde regio of branche zijn of het kunnen bijvoorbeeld de leden van een werkgeversvereniging zijn. Berenschot verzamelt de gegevens van deze groep van organisaties en maakt hiervan een rapportage. De deelnemende organisaties kunnen hun beloningsgegevens vergelijken met de (geanonimiseerde) gegevens van andere organisaties uit dezelfde groep.

Werkgevers die opereren binnen een bepaalde groep van organisaties kunnen behoefte hebben om te weten hoe zij ten opzichte van hun collega-werkgevers belonen. Wat klopt er van die verhalen over de beloningen ‘bij de buren' en is het gras inderdaad altijd groener bij de collega's? Om een goed beloningsbeleid te kunnen voeren is het voor u belangrijk om te weten wat het beloningsniveau van uw bedrijf is. Betaalt u meer of minder dan de gemiddelde organisatie in uw branche of omgeving? Het voordeel van een clubsurvey is dat u zich alleen vergelijkt met organisaties in uw eigen branche of omgeving.

Resultaat Club Survey

Als u deelneemt aan de Club Survey, krijgt een eigen inlogcode waarmee u via het internet kunnen inloggen op de website van Berenschot. U krijgt daarmee online de beschikking over de volgende gegevens:

  • Loonlijn eigen organisatie
  • Alle waarnemingen (puntenwolk) eigen organisatie
  • Loonlijnen opgebouwd uit de gegevens van de aan de Club Survey deelnemende organisaties.
  • Beloningsgegevens op basis van afzonderlijke functies

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de aan de Club Survey deelnemende organisaties. Deelnemende organisaties krijgen alleen inzicht in hun eigen gegevens ten opzichte van de groep als totaal. Deelnemers krijgen geen inzicht in de gegevens van andere individuele organisaties!