Businesscases

Gepubliceerd op 17 december 2012

Gaat u investeren in samenwerking, uitbesteding, verzelfstandiging of andere activiteiten? Heeft u behoefte aan informatie om deze beslissing te onderbouwen? In dat geval kan een businesscase u helpen

Een businesscase maakt de consequenties van uw beslissing inzichtelijk. Of het nu gaat om een individuele investeringsbeslissing, een samenwerking tussen bestaande organisaties, de oprichting van een nieuwe organisaties of het uitbreiden van een bestaande organisatie, een businesscase laat u zien wat de consequenties van uw beslissing zijn in termen van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Een business case stelt een opdrachtgever daardoor in staat om een gefundeerde beslissing te nemen over het wel of niet laten doorgaan van een bepaald(e) project, investering of verandering. Uiteindelijk geeft een goede business case antwoord op de vraag ‘kan worden gerealiseerd wat de opdrachtgever wil, tegen welke voorwaarden en willen alle betrokkenen dit inderdaad?'.

Positionering en fasering business case

Een business case/ plan is een aanloop tot een (mogelijke) verandering in de organisatie, bijvoorbeeld een specifieke investering. Hierbij is van belang dat de juiste dingen in de juiste volgorde worden gedaan en dat niets wordt vergeten. Een aanpak die zorgt voor een gefaseerde en planmatige invoering van veranderingen in organisaties bestaat uit vier fasen die worden benoemd in onderstaand ruitmodel.

Ruitmodelgroot

Klik hier (pdf, 439 kB) voor een grotere versie van het ruitmodel.

Verder is van belang dat elk van de bovenstaande fasen multidisciplinair is. De scope van een businesscase kan daarmee smal of breed zijn, afhankelijk van uw wensen. Elementen die vaak terugkeren, met name bij samenwerkings- of reorganisatievraagstukken, zijn:

  • ˜ Inhoudelijk: wat gaat u in de nieuwe situatie anders doen en hoe wilt u dat gaan doen?
  • ˜ Financieel: te verwachten structurele besparingen of opbrengsten
  • ˜ Personeel: formatieve consequenties van uw beslissing
  • ˜ Juridisch: welke rechtsvorm dient de nieuwe organisatie te krijgen indien daarvan sprake is?
  • ˜ Ondersteuning: hoe regelt u de ondersteuning (PIOFACH functies) in de nieuwe situatie?
  • ˜ ICT: wat zijn de ICT consequenties?

In onderstaande figuur is de samenhang tussen uw beslissing, de onderbouwing daarvan middels de pijlers kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid en een aantal verschillende onderdelen die uw investering kunnen betreffen op hoofdlijnen weergegeven:

Business case ringen