Citymarketing

Gepubliceerd op 8 augustus 2011

Citymarketing en regiomarketing stelt steden of gebieden in staat strategisch te werken aan hun sociaal-economische vitaliteit. Dat beperkt zich niet tot promotie; het omvat ook de ontwikkelopgaven van het gebied om te kunnen voldoen aan de wensen van doelgroepen en de versterking van het merk.

In 2003 ontwikkelde Berenschot als eerste bureau in Nederland een integrale citymarketingstrategie voor Amsterdam. Integraal houdt in: een interactief en creatief proces met alle stakeholders. Doel is draagvlak in de stad of regio te bevorderen voor de keuzes op het gebied van marketing. Inmiddels hebben we zo ruim 25 steden en regio's geadviseerd over een passende marketingaanpak en -organisatie.

Merkconcept met lange adem

Een goed imago is geen doel op zich. Citymarketing staat altijd in dienst van de ambities van een stad op de lange termijn. Elke stad haar eigen doelstellingen, doelgroepen, merk en aanpak! Via een uitgebreide analyse van de onderscheidende elementen van een stad - het ‘dna' - stelt Berenschot een merkconcept op. Op basis daarvan adviseren we over de passende citymarketingstrategie en het bijbehorende organisatiemodel.

Zandloper

De positionering en profilering is voor elke gemeente en regio anders. Dat geldt ook voor de optimale organisatievorm voor uw citymarketingactiviteiten. Berenschot helpt u zo veel mogelijk effect te sorteren en, als uw stad al een tijd actief is met citymarketing, een professionaliseringsslag te maken.

Expertisecentrum city- en regiomarketing

Voor de ontwikkeling van het vakgebied werkt Berenschot in het Expertisecentrum city- en regiomarketing samen met vooraanstaande experts als Gert-Jan Hospers, Erik Braun en Angelique Lombarts. Dank zij deze ontmoeting tussen theorie en praktijk beschikt Berenschot altijd over de meest actuele (wetenschappelijke) kennis.