Digitale dienstverlening

Gepubliceerd op 24 februari 2012

Organisaties willen hun producten en diensten digitaal aanbieden om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Op die manier kunnen klanten elk moment online productinformatie raadplegen, diensten aanvragen of bestellingen plaatsen. Daar tegenover staat dat organisaties door digitalisering kosten kunnen besparen door realisering van een efficiënter intern proces. Het mes snijdt zo aan twee kanten!

Digitale dienstverlening vraagt om (her)inrichting van een digitaal loket. Dit kan een uniek loket zijn, of samen met de balie, telefonie en post, onderdeel vormen van een klantcontactcentrum.

Welke vraagstukken spelen er allemaal bij de digitalisering van de dienstverlening en de inrichting van een digitaal loket?

  • Dienstverleningsvisie & kanaalsturing. Alles begint bij een heldere visie van de organisatie op dienstverlening. De vraag daarbij is of de producten en diensten richting alle afnemers, of gedifferentieerd per doelgroep moeten worden gedigitaliseerd? En wat moet er gebeuren wanneer de organisatie de producten ook via andere kanalen wil leveren?
  • Producten en diensten. Het is van belang om te bepalen welke producten en diensten zich lenen om digitaal te verstrekken en tot op welk niveau. Dit vraagt inzicht in vraagpatronen, de omvang van de vraag en regelgeving rond producten en diensten. Immers niet alle producten kunnen volledig worden gedigitaliseerd. Bij gemeenten bijvoorbeeld is het wettelijk verplicht dat sommige producten, zoals paspoorten, persoonlijk worden afgehaald.
  • Klantperceptie en -waardering. De verbinding tussen visie, kanaalsturing en producten en diensten moet aansluiten bij de behoeften en de wensen van klanten. Welk kanaal en welk serviceniveau verwacht een klant bij een specifiek product? En leidt de manier waarop de kanaalsturing is ingericht tot tevredenheid? Deze stap vraagt niet alleen om theoretisch onderzoek, maar ook om praktische toetsing bij klanten.
  • Processen. Hierbij spelen vragen als: Hoe verloopt het proces? Welke processen worden in het digitale loket uitgevoerd? Waar zit de knip naar de uitvoering van de achterliggende processen? Hoe kan de effectiviteit en efficiency van de processen worden geoptimaliseerd?
  • Personeel en organisatie. Bij de verlening van diensten en producten zijn mensen betrokken, ook bij dienstverlening die zoveel mogelijk digitaal verloopt. Welke competenties worden van de medewerkers verwacht en kies je voor generalisten of specialisten? Hoe organiseer je de digitalisering, wat zijn de afspraken tussen front- en backoffice medewerkers, en hoe stuur je de medewerkers aan?
  • ICT. De volgende stap is om de te digitaliseren producten en diensten in te passen in de informatiearchitectuur. De vraag daarbij is welke wensen en eisen moeten worden gesteld aan de benodigde applicaties en techniek voor de ondersteuning van dienstverleningsprocessen, zowel in de front-, mid- en backoffice?

Producten digitale dienstverlening

Berenschot kan u ondersteunen aan de hand van de volgende producten en diensten:

producten-digitale-dienstverlening

Klik op de afbeelding voor meer informatie over deze producten.

Publicaties