Doelmatigheid en doeltreffendheid

Gepubliceerd op 25 juli 2011

Doen wij de dingen goed? Doen wij de goede dingen? Deze vragen staan centraal bij het uitvoeren van een onderzoek naar doelmatigheid en/of doeltreffendheid.

Een groot aantal publieke instellingen doet onderzoek naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van hun organisatie. Dit is voor een aantal ervan ook een wettelijke verplichting, zoals voor gemeenten (artikel 213a van de Gemeentewet) en provincies (artikel 217a van de Provinciewet).

In de praktijk geven publieke organisaties hier op verschillende manieren invulling aan. Sommige stellen een maatschappelijk effect centraal (doeltreffendheid), andere richten zich meer op de totstandkoming van het effect of prestaties (doelmatigheid). Soms voeren instellingen het onderzoek geheel zelf uit, soms besteden ze het geheel of gedeeltelijk uit.

Samenwerking met Berenschot

Berenschot heeft reeds bij verschillende publieke instellingen dergelijke onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid gedaan. Ook voor u kunnen we een dergelijke doorlichting geheel uitvoeren. Daarbij analyseren wij de opzet en het functioneren van bedrijfs- en beleidsprocessen die bepalend zijn voor het functioneren van uw organisatie en voor de kwaliteit van de eindresultaten.

Samen uitvoeren, training en participatie

Berenschot kan dit programma ook samen met u vormgeven. Uw medewerkers leren dan het programma op te zetten, op te treden als effectief interne adviseur en/of regie te voeren op de uitvoerende partij.

Ook het gezamenlijk uitvoeren van het programma is mogelijk. Dit door een ‘training on the job', waarbij Berenschot zij aan zij werkt met uw medewerker. Op termijn kan uw instelling het onderzoek dan geheel zelfstandig uitvoeren. Hiertoe bepalen we gezamenlijk het normenkader en de onderzoeksstrategie en voeren we samen met u het onderzoek uit. De ervaring leert dat het rendement van deze vorm groot is.

Resultaat

Welke vorm u ook kiest, de doorlichting biedt u inzicht in de sterke en verbeterpunten van uw organisatie. De uitkomsten van de doorlichting helpen u vervolgens uw prestaties te verbeteren.