Extern traineeship

Gepubliceerd op 24 oktober 2013

Vanaf 2014 biedt Berenschot starters die bij hun eigen organisatie geen traineeship kunnen volgen, de mogelijkheid voor een extern traineeship. Een ideale leeromgeving met kansen om hun kennis van diverse sectoren te vergroten en hun vaardigheden te verbeteren door middel van opleiding, coaching en allerlei traineeopdrachten. Kortom, een optimale voorbereiding op een prachtige carrière, in welke sector dan ook!

De keus voor een gemengd traineeship komt voort uit de visie van Berenschot op de toekomst van Nederland: een kennis- en netwerkeconomie, met talloze verbindingen tussen organisaties, mensen en ideeën. Vanuit die optiek kunnen starters niet vroeg genoeg beginnen met het (uit)bouwen van hun netwerken, persoonlijke vaardigheden en wederzijdse leerervaringen. Berenschot biedt hun die kans door starters van verschillende organisaties samen te laten optrekken in een gezamenlijk traineeship.

Wat houdt het externe traineeship in?

Het traineeship van Berenschot is bedoeld voor alle hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt die bij een publieke of private organisatie in dienst zijn. De opzet is dat de starter vier dagen per week in uw organisatie aan het werk is en één dag in de week bij Berenschot het traineeship volgt voor opleiding en ontwikkeling. Binnen het traineeprogramma staan drie zaken centraal: cognitie/kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Er is veel ruimte voor netwerken, maar ook voor individuele begeleiding en ontwikkeling. Elke vrijdag werken de trainees hieraan door middel van opleidingen (onder andere de zogeheten Basics: drie tweedaagse trainingen gericht op vaardigheden), coaching, intervisie, de ‘goeroebijeenkomsten’ (expertsessies), traineeopdrachten en twee traineetweedaagsen.


Meerwaarde voor uw organisatie

Bungee jumper_MR

Ten eerste een goede start voor uw trainees. Ze leren snel en veel door het uitgebalanceerde programma,
mede door het directe contact met andere organisaties, andere leerervaringen en inzichten. Daar- naast levert de interactie met mensen van buiten ook nieuwe ideeën en benaderingen op. Zo vergroot u het lerend vermogen van uw organisatie. Ook bestaat de mogelijkheid om de trainees binnen uw organisatie een ‘adviesopdracht’ te laten uitvoeren. Samen met uw directie buigen zij zich over een echt vraagstuk waar uw organisatie een oplossing voor zoekt. Hiervan leren de trainees, maar ook uw organisatie profiteert - een dubbelslag om trots op te zijn.