Financiële prognose en impactanalyse

Gepubliceerd op 12 augustus 2011

Grip krijgen op het managen van uw cashpositie? Dat start met grip krijgen op processen: met behulp van Berenschot krijgt u helder inzicht in waar uw geld binnenkomt en waar het uitgaat.

Een financiële prognosemethodiek helpt de onzekerheid tot een minimum te reduceren. Dit door het effect van investeringen en maatregelen zorgvuldig te vertalen naar de impact op uw werkkapitaal en liquiditeitspositie. Op basis van het verworven inzicht in uw organisatie werken wij tegelijkertijd aan een structureel verbeterplan. Hierbij zorgen wij er tevens voor dat dit wordt geïmplementeerd in uw organisatie. Dit door het management van het werkkapitaal te veranderen, desnoods de vermogensverhoudingen aan te passen, en te onderhandelen met debiteuren, crediteuren, banken en financiers over haalbare oplossingen.

Recovery & restructuring