Job Profiling Systeem Light

Gepubliceerd op 17 augustus 2011

Het Job Profiling Systeem (JPS) Light is van het USB afgeleid en is een snelle en visueel makkelijk toegankelijk bewerking van het Universeel Systeem Berenschot (USB).

Indien u JPS Light als indelingsinstrument hanteert, dan kiest u eerst een werk- en denkniveau. In het systeem kan dan vervolgens op basis van het visuele overzicht, de bijgevoede sleutelwoorden en sleutelfuncties een werk en denkniveau worden gekozen. Het systeem (zowel op papier als on-line beschikbaar) kan vervolgens het definitieve niveau worden gekozen. Op deze manier kan zelf snel tot indeling van functies worden gekomen.

jps light