Job Profiling Systeem

Gepubliceerd op 17 augustus 2011

Het Job Profiling Systeem (JPS) en het Job Profiling Systeem Plus (JPS +) zijn functiewaarderingssystemen, waarbij vragenbomen door ‘niet'-deskundingenfunctiewaarderingsspecialisten, op een eenvoudige wijze individueel of met een groep (bijvoorbeeld een indelingscommissie) kunnen worden doorlopen.

JPS-systemen worden gekenmerkt door:

Een aantal kenmerken van de JPS systemen

 • Boomstructuur
 • Zelf indelen door indelingscommissie of HRM adviseurs
 • Universeel: resultaten zijn toetsbaar en vergelijkbaar
 • Toepasbaar voor alle functies (van hoog tot laag)
 • Weging aan de hand van een aantal gezichtspunten: objectief meetbaar
 • Beheer functies en functiewaardering op centraal niveau
 • Zelfde punten uitkomsten als met het USB.

JPS+ waardeert de volgende gezichtspunten:

Gezichtspunten

Omschrijving

Impact

Het effect dat een functie heeft op het realiseren van het resultaat van de afdeling:

 • Soort functie
 • Invloed op de resultaten van de afdeling
 • Gevolgen van beslissingen/handelingen
Kennis Het totaal aan feitenkennis (gegevens, methodes, grondslagen) verkregen door opleiding en/of praktijkervaring, die moet worden beheerst om de functie uit te kunnen oefenen:
 • Werk- en denkniveau
 • Benodigde specifieke kennis
 • Ervaringskennis
Probleemoplossing

De vrijheid van handelen en de mate van diepgang bij het oplossen van de in de functie optredende vraagstukken:

 • Aard van het probleemveld
 • Kaders
 • Moeilijkheidsgraad van de problemen
Complexiteit De eisen, die gesteld worden om met anderen zakelijke relaties op te bouwen en/of te onderhouden:
 • Soort communicatie: gelijksoortige sfeer, verschillende sfeer of tegengestelde sfeer
 • Complexiteit
 • Intensiteit/frequentie communicatie.
Leidinggeven Het zorgdragen voor het realiseren van gestelde doelen en taken met en door ter beschikking staande medewerkers:
 • Hiërarchisch of operationeel leidinggeven
 • Aantal medewerkers

Vaardigheden

(Speciale) vaardigheden en eisen, die de functie stelt aan concentratie en bediening van apparatuur:

 • Bewegingsvaardigheid
 • Accuratesse

Incoventiënten

Eventuele bijzondere bezwarende omstandigheden in de functie: Zwaarte (gewicht)
 • Inspannende houding
 • Aard van het werk
 • Werksfeer/omgeving (warmte, lawaai e.d.)
 • Persoonlijk risico.

Voorbeeld beslissingsstructuur

voorbeelde beslissingsstructuur

Klik op de afbeelding voor een vergroting.