Gebiedsbranding

Gepubliceerd op 12 april 2012

Levendigheid versterken en bedrijvigheid behouden zijn belangrijke doelstellingen voor elke wijk, stad of regio en hun bestuur. Goede sociale en economische voorzieningen zijn essentieel om vitaliteit te versterken.

Zeker in tijden van economische crisis, bezuinigingen en demografische krimp is het lastig om een adequaat antwoord te formuleren op deze uitdagingen. Citymarketing kan helpen, maar alleen een communicatiecampagne, een pakkende slogan of een mooi logo hebben hierbij te weinig effect. Het voorzieningenpeil staat intussen onverminderd onder druk.

In deze situatie staan gemeenten, provincies en regiobesturen voor belangrijke dilemma's. Zij moeten immers ‘méér doen met minder' en tegelijkertijd weerbaarheid en vitaliteit van hun regio versterken. Ze kunnen dit niet alleen; de uitwerking van deze doelstellingen vindt steeds meer in netwerken van zowel publieke, private als maatschappelijke partijen plaats. Hierbij is het essentieel om een juiste focus te leggen en anderen hierin mee te nemen. Wat doen we wel en wat niet? Een onderscheidend profiel is nodig, dat kan fungeren als kompas om keuzes te maken en als baken om partijen te verbinden. U dient te zorgen voor richting waarmee u overheden burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in staat stelt samen vorm te geven aan een vitale en innovatieve regio.

Gebiedsbranding is hierbij dé methode om tegelijkertijd een (nieuwe) focus te vinden en partijen met elkaar te verbinden. Berenschot kan u daarbij ondersteunen. In onze aanpak stellen wij de kwaliteit en identiteit van het gebied centraal. Wij combineren daarvoor onze expertise op het terrein van gebiedsontwikkeling en onze ervaring met procesmanagement en (regio)branding. We werken hierbij vaak samen met de Holland Branding Group.

Het resultaat van het proces van gebiedsbranding is een helder en breed gedragen toekomstvisie die verbindend werkt voor de stakeholders in een gebied en richting geeft aan besluit- en beleidsvorming. Het haalt de kracht die in een regio, stad of wijk aanwezig is naar boven en zet het gebied weer met een eigen identiteit op de kaart.