HR-plannen

Gepubliceerd op 19 september 2011

Hoe ontwikkelt uw organisatie zich de komende tijd? Welke eisen stelt de omgeving aan kwaliteit, flexibiliteit, wendbaarheid van het personeel? Wat doet u nog zelf en welke activiteiten besteedt u uit?

Wat betekent dat voor het personeel in termen van aantal en competenties? Hoe realiseert u duurzaam concurrentievoordeel met mensen op een krappe arbeidsmarkt? Wat betekent dat voor uw HRM-organisatie en HRM-instrumenten? Deze en andere vragen vormen de kern van de advisering van Berenschot op het gebied van strategisch HRM.

Afhankelijk van uw precieze uitdagingen helpen wij u graag en met enthousiasme bij:

  • Uw strategische HR-planning. De Human CapitalRoadmap geeft inzicht in uw kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning. Ook kan Berenschot de toekomstige bezetting voor verschillende personeelscategorieën in beeld brengen en een HRM-actieplan opstellen dat is afgestemd op de strategische ontwikkeling van uw organisatie.
  • Vormgeving van uw HR-functie. Denk hierbij aan het opstellen van een toekomstvisie op de bezetting en organisatie van uw HR-functie, de realisatie van deze toekomstvisie door HR Transformatie en outsourcing en het vergelijken van HRM-activiteiten en de HR-functiemet die van branchegenoten.
  • Vormgeving en realisatie van uw HR-beleid. Berenschot kan helpen met vergroten van wendbaarheid en flexibiliteit door slimmer werken of slimmer sourcen. Ook kunnen productiviteit en arbeidsvreugde worden vergroot door high performance worksystem en het ontwikkelen van effectieve personeelsinstrumenten.

Daarnaast voeren we periodiek onderzoek uit naar nieuwe trends en ontwikkelingen, zie Kenniscentrum HRM.