ICT-projectportfoliomanagement

Gepubliceerd op 1 augustus 2011

Projectportfoliomanagement is de integrale besturing van de projectenportefeuille op risico, strategie en financiën. Projectportfoliomanagement zorgt ervoor dat alleen die projecten worden uitgevoerd die optimaal bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Er wordt geen tijd en geld verspild aan projecten die onvoldoende toegevoegde waarde hebben.

ICT projectportfoliomanagement

Veel organisaties zijn overtuigd van het nut van projectportfoliomanagement. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Investeringsbeslissingen over projecten vinden lang niet altijd in overleg plaats. En de beslissingen zijn een schouwspel van politiek en onderbuikgevoel. Hoe zorg je dat investeringsbeslissingen op centraal niveau kunnen plaatsvinden? En hoe neem je beslissingen op basis van objectieve gegevens over projecten als risico, toegevoegde waarde en financiën? Helaas levert de invoering van projectportfoliomanagement-software zelden het gewenste resultaat.

Aandacht voor het proces en de verandering

Berenschot kijkt verder dan technologie. De invoering van projectportfoliomanagement slaagt alleen met aandacht voor het proces. En met oog voor de verandering die dit vraagt van de betrokkenen. Wij richten niet alleen het projectportfoliomanagementproces in, maar leren organisaties ook hoe ze dit succesvol kunnen voortzetten als wij weer weg zijn.

Het resultaat? Belangrijke informatie over al uw projecten is in kaart gebracht. Investeringsbeslissingen worden voortaan genomen op basis van een business case. En besluitvorming vindt plaats op basis van rationele criteria waarbij elk project langs dezelfde meetlat wordt gelegd.

Direct besparen door reductie van uw projectenportefeuille

Heeft u het gevoel dat uw organisatie te veel projecten uitvoert die te weinig opleveren? Download de brochure en lees hoe u met de portfoliomonitor direct een reductie van uw projectportefeuille bereikt. U vergroot de kans op succes van de projecten die er echt toe doen. En het herzien van uw projectenportefeuille kan direct aanzienlijke besparingen opleveren.

Meer grip op de projecten in uw projectenportefeuille?

Heeft u het gevoel dat ICT-projecten in uw organisatie beter moeten? Zijn projecten structureel te laat, te duur, en zijn de resultaten teleurstellend? De projectmonitor van Berenschot kan u weer grip geven op projecten die uit de hand dreigen te lopen. De projectmonitor geeft een onafhankelijk oordeel over de stand van zaken van uw project. En geeft aan welke verbeteringen nodig zijn om het project weer op de rails te krijgen.