Implementatie veranderproces


De implementatie vormt de kern van het veranderproces. Essentieel daarbij zijn een goede voorbereiding, een passende aanpak en verankering van de verandering in uw organisatie.

Voorbereiding: Set the stage
Voorbereiding begint met het doorleven van de noodzaak tot veranderen:

  • Wat gebeurt er als we op de oude voet doorgaan?
  • Welke voordelen kan de verandering ons opleveren?
  • What's in it forthem (de medewerkers)?

Ontwerpen: Decidewhat to do
De tweede stap is het ontwerp van de veranderaanpak. Hierbij gaat het om:

  • de inhoudelijke verandering: welke veranderingen (in processen, systemen, cultuur, etc.) zijn nodig om de nieuwe strategie te realiseren?
  • de procesmatige verandering: hoe gaat u die veranderingen doorvoeren: welk tempo houdt u aan, wie betrekt u op welke manier, etc.

Uitvoeren en borgen: Make change happen and stick!
Tot slot dient de verandering uitgevoerd te worden. Energie is hierbij het sleutelwoord. Energie zet de organisatie in beweging, betrekt mensen om mee te werken aan de verandering. Continu zoeken naar manieren om dingen anders, beter of efficiënter te doen. Zo verankert u de verandering in uw organisatie.