Inslaan nieuwe koers

Gepubliceerd op 28 maart 2012

Wanneer een organisatie een nieuwe koers in slaat, is het belangrijk dat het gedrag en de competenties van uw medewerkers hierbij aansluiten. Uw medewerkers zijn immers het kloppende hart van uw organisatie. Bij een nieuwe strategie is vaak ander gedrag gewenst en dienen vastgeroeste werkwijzen die niet bijdragen aan de effectiviteit van uw organisatie te worden doorbroken.

Het afwijken van de gebaande paden en het loslaten van oude gewoontes gaat vaak niet zonder weerstand en strubbelingen. Dit tijdelijke gevoel van ongemak kan leiden tot verzuim en verloop. Hoe zorgt u ervoor dat de goede mensen blijven in dergelijke turbulente tijden?

Een nieuwe koers betekent ook vaak dat er andere competenties en vaardigheden nodig zijn. Het is daarom goed kritisch te kijken naar het opleidingsbeleid van uw organisatie. Dit geldt zowel voor de inhoud (zijn de onderwerpen van trainingen en leertrajecten nog relevant voor onze medewerkers en organisatie?), als voor de werkvormen (sluit de manier van leren nog aan bij onze de nieuwe manier van werken?).

Al deze uitdaging hebben betrekking op de vraag hoe u de vertaalslag maakt naar de nieuwe manier van werken. Berenschot kan helpen met één of meerdere van onderstaande elementen:

  • Uitvoeren van een cultuurscan In hoeverre ondersteunt de huidige cultuur de nieuwe gewenste richting? Waar ligt de kracht in onze cultuur en hoe kan deze helpen bij de omslag? Welke elementen van de cultuur ondermijnen de nieuwe manier van werken en hoe kunnen we dit aanpakken?
  • Begeleiden van (gedrags)verandering Hoe krijg ik mijn mensen mee in de verandering? Hoe realiseer ik duurzame verandering?
  • Implementeren van Het Nieuwe Werken Hoe stimuleer ik vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding in mijn organisatie, team(s) en tussen medewerkers en leidinggevenden? En hoe houden de leidinggevenden van de organisatie tegelijkertijd grip op de zaak? Hoe zorg ik dat mijn medewerkers betrokken blijven terwijl zij fysiek meer op afstand van de organisaties en hun team zijn?
  • Ontwikkelen van leiderschap Welke manier van leidinggeven is gewenst in de nieuwe situatie? Waar moeten mijn leidinggevenden zich nog op ontwikkelen? Hoe kunnen de leidinggevenden medewerkers ondersteunen en aansporen om op de nieuwe manier te gaan werken?
  • Ontwikkelen van opleidingsbeleid Hoe zorg ik dat mijn opleidingsbeleid past bij de nieuwe manier van werken? Hoe kunnen opleidingen mijn medewerkers hierin ondersteunen?
  • Trainen van vaardigheden Hoe zorg ik er voor dat de vaardigheden van mijn mensen aansluiten bij de nieuwe manier van werken?