ICT-besturingsscan

Gepubliceerd op 9 augustus 2011

Veel bedrijven en organisaties worstelen met de besturing van ICT. Met de online besturingsscan krijgt u kosteloos inzicht in de kwaliteit en volwassenheid van de ICT-besturing binnen uw organisatie.

Organisaties zijn bij het realiseren van ambities en doelstellingen steeds meer afhankelijk van ICT. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de communicatie met klanten via websites, het gebruik van digitale formulieren met vooringevulde klantgegevens, het eenmalig uitvragen van gegevens en het uitwisselen van data met partnerinstanties.

Het belang en de kracht van ICT zijn duidelijk. Maar het benutten van de potentie van ICT is niet eenvoudig. Technische ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo en hebben grote gevolgen voor bedrijven/organisaties en hun partners en klanten. En ICT-projecten leggen fors beslag op de financiële middelen. Om binnen dit krachtenveld te zorgen dat ICT-bestedingen renderen en de kennis en kunde van de eigen ICT-organisatie gemobiliseerd worden, is goede ICT-besturing nodig.

De Berenschot ICT-besturingsscan is bedoeld voor managers die zich bewust zijn van de noodzaak van een goede aansturing van ICT. De ICT-besturingsscan maakt op basis van een korte vragenlijst een grondige analyse van de kracht en verbeterpunten van de ICT-besturing in een organisatie. De aanbevelingen worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage die gebruikt kan worden om de ICT-besturing verder te verbeteren en de discussie over ICT-besturing breed in de organisatie te voeren.


Zie ook

ict2

Reacties deelnemende organisaties

Raad van Bestuur zorginstelling: "De Berenschot ICT-besturingsscan heeft ons denken gestructureerd over ICT-besturing. Op basis van de resultaten hebben wij een plan gemaakt om onze ICT-besturing verder te professionaliseren".

ICT-manager kenniscentrum: "Ook voor kleine organisaties is de Berenschot ICT-besturingsscan zeer waardevol. De principes waarop de ICT-besturingsscan is gebaseerd, gelden voor zowel kleine als grote organisaties".

Directeur ICT financiële instelling: Mijn volledige managementteam heeft de Berenschot ICT-besturingsscan ingevuld. Wordt de kracht en zwakte van onze ICT-besturing op dezelfde wijze gepercipieerd? Het bespreken van de resultaten in ons MT is zeer waardevol gebleken".