Kracht door krimp


In 2025 zal 60% van de Nederlandse gemeenten te maken krijgen met bevolkingsdaling. In sommige gemeenten en regio's zijn de gevolgen van de demografische veranderingen al merkbaar.

Dit levert nieuwe vraagstukken op:

 • verminderend draagvlak voor voorzieningen en verenigingen
 • een groot beroep op (mantel)zorg
 • teruglopende leerlingenaantallen in het onderwijs
 • ruimte voor groen en nieuwe dienstverleningsconcepten

Geldt dit ook voor uw gemeente? En zoekt u naar manieren om de kwaliteit van de samenleving in uw gemeente te behouden of zelfs te versterken? Berenschot helpt u scherp te analyseren en direct over te gaan tot actie. Dit door een gezamenlijke aanpak op maat met veel aandacht voor het politieke proces en het betrekken van maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Bewustwording: communicatie en framing
 2. Krimpscan: de effecten in beeld
 3. Strategische keuzes: leidraad voor de toekomst
 4. Branding: naar een wenkend toekomstperspectief
 5. Werkplaats 'Kracht door krimp'
 6. Regie: rollen in samenwerking
 7. Alliantiefabriek: ambitie naar actie

Meer informatie vindt u in de leaflet en brochure onder Downloads in de rechterkolom.