Krimpen door bezuiniging


Veel publieke en private organisaties zijn momenteel gedwongen maatregelen te nemen om een financieel gezonde organisatie te waarborgen. In de praktijk betekent dit vaak dat dezelfde klus met minder mensen moet worden geklaard. Tegelijkertijd vraagt de klant steeds meer: het moet beter, sneller en goedkoper. Dit vraagt veel van uw medewerkers. Hun werkdruk groeit en werkprocessen veranderen. Het is een uitdaging om onder deze omstandigheden medewerkers gemotiveerd te houden en hun effectiviteit te waarborgen.

Wij verkennen graag in een vrijblijvend gesprek met welke aanpak wij u kunnen ondersteunen bij het realiseren van ‘meer met minder'. Zo'n aanpak kan bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere van onderstaande elementen:

  • Optimaliseren van gedrag Hoe kunnen we de operationele bedrijfsvoering optimaliseren en precies dat opleveren waar de klant om vraagt? Hoe houd ik mijn medewerkers gedurende dit proces gemotiveerd en gedreven?
  • Verkleinen van de overhead Hoe verhoudt mijn overhead zich tot andere organisaties en wat kan ik hier van leren? Wat zijn de effecten voor andere medewerkers wanneer ondersteuning wegvalt?
  • Vinden van een passende werkdruk Hoe ervaren mijn medewerkers (de hoogt van) hun werkdruk? Waar vindt deze werkdruk zijn oorsprong? Hoeveel werk kunnen mijn mensen wel of niet verzetten? Hoe kan ik de werkdruk van mijn medewerkers verlagen zonder dat dit ten koste gaat van hun productiviteit?
  • Ontwikkelen van leiderschap Hoe kunnen mijn leidinggevenden hun tijd en energie nog efficiënter en effectiever besteden? Hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste prioriteiten stel?