Continu verbeteren

Gepubliceerd op 12 september 2011

Lean Six Sigma is een integrale en structurele verbetermethodiek gericht op het verminderen van ongewenste variatie en verspilling in processen, zodat alleen producten en diensten worden opgeleverd die de klant daadwerkelijk nodig heeft. De methode leidt tot het reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd.

Steeds meer blijkt leiderschap en verandermanagement essentieel te zijn voor LeanSix Sigma. Onderzoek toont aan dat het realiseren van blijvende resultaten met deze methode een lange adem vergt. Doorzettingsvermogen, vooral nadat het laaghangend fruit (de quick-wins) is geplukt, is essentieel voor het realiseren van een excellente organisatie; juist in deze tijden van economische crisis wordt dit doorzettingsvermogen behoorlijk op de proef gesteld. Het realiseren en borgen van een LeanSix Sigma-organisatie, vergt een veranderende rol en extra commitment van het topmanagement en het middelmanagement. Het is geen eenmalig project, maar vergt een blijvende paradigmaverandering.

Vragen die u hierbij kunt hebben zijn:

  • Wat is de beste inrichting van LeanSix Sigma projecten?
  • Hoe pas ik LeanSix Sigma toe in dienstverlenende processen?
  • Hoe meet ik klantwaarde en vertaal ik die naar Critical to Quality?
  • Hoe moeten we omgaan met de paradox tussen LeanSix Sigma als een separaat top-down project versus LeanSix Sigma en continu verbeteren als lijnverantwoordelijkheid?
  • Hoe borgen we de resultaten van LeanSix Sigma?

Wat kan Berenschot voor u betekenen?

Berenschot heeft reeds bij verschillende organisaties, zowel in in de private als de publieke sector, LeanSix Sigma ingevoerd. Ook kunnen we u ondersteunen bij het succesvol (door)starten van LeanSix Sigma. Berenschot helpt u:

  • de juiste LeanSix Sigma-stap te zetten afhankelijk van de fase van uw verbeterprojecten.
  • om op het juiste moment het juiste "gereedschap" in te zetten bij het probleem.
  • met het verzorgen van de nodige opleiding en training van uw medewerkers.
  • te voorkomen dat u in de valkuilen van LeanSix Sigma stapt, bijvoorbeeld door direct denken in oplossingen zonder dat u het probleem voldoende hebt doorgrond.