LeiderschapAtelier


Wij zien leiderschap in het verlengde van management. Er zijn eigen accenten, die vooral aan de top van de organisatie sterk uit de verf moeten komen: zingeving, strategische kracht en verbindend vermogen. Leiderschap ontwikkelen in én voor de organisatie betekent dus iets meer en iets anders dan leidinggevenden een individueel programma aan te bieden.

Berenschot kan u ondersteunen met het ontwikkelen van leiderschap. Wij richten samen met u een LeiderschapAtelier in: een vrijplaats waar managers halen en brengen - een verbindende schakel tussen buiten en binnen, tussen managementlagen, tussen commercie en innovatie, tussen strategie en operatie.

LeiderschapAtelier

Een LeiderschapAtelier maakt managers enthousiast om zelf te ontwikkelen op terreinen die ze doorgaans lastig vinden: een nieuwe strategische visie ontwerpen en uitdragen, werken aan persoonlijke professionaliteit, van elkaars ervaringen leren. Dat enthousiasme leidt ‘als vanzelf' ertoe dat ze op een meer ontwikkelende manier leiding gaan geven aan medewerkers. Op deze wijze dragen we bij tot een meer lerende organisatiecultuur.