Leidinggeven aan verandering

Gepubliceerd op 22 augustus 2016

Leiders zijn belangrijk in een verandertraject. Zij vormen het gezicht van de verandering en dienen de verandering in woord en daad uit te dragen. Leiderschap juist inzetten is dan ook bepalend voor het slagen van een verandering.
Leidinggevenden dienen continu drie elementen met elkaar te verbinden:
  • De visie of ambitie van de organisatie
  • De benodigde veranderingen om die ambities waar te maken
  • Hun eigen leiderschapsontwikkeling om de organisatie daar te brengen.

Leidinggevenden hebben in een verandertraject dus een dubbelrol. Ze geven leiding aan de verandering én moeten hun eigen rol en gedrag aanpassen. Daarnaast moeten ze ook nog de business draaiende houden. Een echte uitdaging!

Berenschot helpt u leiderschap vorm te geven in een verandertraject. Samen bekijken we welke veranderingen nodig zijn om uw ambities te realiseren. Welke rol leidinggevenden spelen in het verandertraject. En welk leiderschap u helpt bij het realiseren van de verandering - en bij uw nieuwe organisatie.

Op die manier zijn uw leidinggevenden in staat de regie te voeren over de verandering en zijn zij voorbereid op hun rol in de nieuwe organisatie.