OnderwijsLokaal

Gepubliceerd op 27 oktober 2015

We gaan van start. In opdracht van OCW ontwikkelt Berenschot samen met ICSadviseurs een afwegingskader voor een samenwerkingsvorm onderwijshuisvesting. Het project is bedoeld om gemeenten en schoolbesturen (PO, VO en (V)SO) te ondersteunen.

Het afwegingskader beoogt partijen op weg te helpen om binnen de betreffende lokale context de juiste keuzes te maken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het instrument wordt ingericht naar drie pijlers: kennis, inzicht en draagvlak. Het afwegingskader wordt nadrukkelijk samen met vertegenwoordigers uit ‘het veld van onderwijshuisvesting’ ontwikkeld. De verwachting is dat dit begin 2016 is afgerond. In het vervolg van 2016 stelt OCW adviseurs beschikbaar voor lokale ondersteuning bij het gebruik van het instrument.

Deze website is momenteel nog onder constructie. U kunt uw gegevens achterlaten, dan kunnen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met één van de adviseurs. Op deze site publiceren we alle relevante informatie zoals de processtappen die we hebben ondernomen, maar het afwegingskader wordt ook beschikbaar gemaakt via deze site. In de loop van 2016 vullen we dat aan met de ervaringen uit het veld en Frequently Asked Questions (FAQ).


Gebouw met zonnepanelen_LR
Onderwijs2_LR

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen?