Ontwikkelprogramma voor de professionals in het Sociaal Domein

Gepubliceerd op 23 februari 2015

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. Een enorme operatie voor zowel de gemeentelijke overheid als voor de zorgprofessionals.

Om van de decentralisaties een succes te maken is het gedrag van de professional een bepalende factor. Van de professional wordt immers veel gevraagd. Men moet zelfredzaamheid bevorderen, hulpvragen integraal benaderen, de-medicaliseren als ook maatwerk leveren. Dat vraagt om anders denken, andere competenties, ander gedrag en anders sturen. Kortom, er moet door veel partijen met en van elkaar geleerd worden.

Berenschot heeft een ontwikkelprogramma gebouwd met als doel het leren en ontwikkelen van de professional in een stroomversnelling te brengen. Kern van dit ontwikkelprogramma zijn simulaties. Daarbij vormen praktijkcasussen de inhoudelijke basis voor de invulling van de simulatie. Tegelijkertijd zijn de beleidsdoelstellingen van de gemeenten het uitgangspunt voor de toetsingscriteria. Zodoende gaan we heel gericht aan de slag om de eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit twee simulaties en twee intervisiedagen. In de kern ziet het er als volgt uit:

Stroomversnelling

(Bekijk het ontwikkelprogramma in hoge resolutie (png, 47 kB))

Het programma beslaat in totaal vier opleidingsdagen met een doorlooptijd van 6 – 12 maanden. Door het ontwikkelprogramma worden op een drietal niveaus verbeteringen gerealiseerd:

Individueel: deelnemers van het programma zijn de voortrekkers en ambassadeurs van het nieuwe gewenste gedrag. Zij weten als geen ander hoe ze de transformatiedoelstellingen kunnen realiseren. Doordat teamleiders participeren aan het programma worden de leereffecten bovendien uitgestraald naar de gehele organisatie, en kunnen teamleider gerichter sturen.

Team: het programma bouwt aan teamontwikkeling en multidisciplinaire vaardigheden (over werkgrenzen heenkijken; uit de eigen discipline stappen), als ook aan belangrijke interpersoonlijke vaardigheden: kunnen omgaan met kritiek; feedback geven en ontvangen; besluiten nemen, vragen stellen en luisteren, waardoor de teams beter gaan functioneren.

Systeem: het programma legt de knelpunten qua werkprocessen en systemen bloot. Middels de simulatie wordt glashelder waar de sturing, systemen en werkprocessen aangepast moeten worden om het gewenste gedrag in de praktijk te faciliteren (in plaats van te belemmeren).

In de afgelopen periode heeft Berenschot reeds vele gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, SW-bedrijven, welzijnsinstellingen, rekenkamers en brancheorganisaties zoals VNG, Divosa, Cedris en MEE Nederland ondersteund op het vlak van de decentralisaties. Met het ontwikkelprogramma verrijken we ons aanbod, waarmee u daadwerkelijk de transformatiedoelstellingen kunt realiseren.