Organisatieontwerp en -structuur

Gepubliceerd op 1 augustus 2011

De wijze waarop u het werk organiseert bepaalt voor een groot deel de prestaties van uw organisatie. Sluiten werkprocessen voldoende op elkaar aan? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plek belegd? Weten medewerkers elkaar te vinden? Het ontwerp moet passen bij de strategie en doelstellingen van de organisatie, waarbij één ding zeker is; de ultieme organisatiestructuur bestaat niet: die is constant in beweging.

De achtergrond van wijzigingen in de structuur is divers: organisaties willen marktgerichter organiseren, flexibeler zijn, de organisatie consolideren na een periode van groei of overnames, of de organisatie aanpassen op geoptimaliseerde processen. Steeds gaat het echter om de vraag hoe de organisatiestructuur de strategie zo goed mogelijk kan ondersteunen, en zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Berenschot helpt uw organisatie bij het opnieuw vaststellen van het organisatieontwerp, zodat de structuren de strategie optimaal ondersteunen.

In onze aanpak kiezen we 3 invalshoeken:

  • De organisatie bekeken vanuit toekomstontwikkelingen
    "Structurefollowsstrategy". Een analyse en interpretatie van relevante ontwikkelingen (markt, technologie, concurrentie) is noodzakelijk om een effectieve structuur neer te zetten. Deze ontwikkelingen en de gekozen strategie vertalen we in leidende principes, ofwel ontwerpcriteria. Hierop kunnen verschillende structuurvarianten worden getoetst en beoordeeld
  • De organisatie bekeken vanuit het primaire proces
    Organisaties ontwerpen gaat niet over harkjes tekenen maar over: (a) het opdelen en groeperen van activiteiten door het vormen van functies en afdelingen (specialisatie), (b) het inrichten van coördinatiemechanismen (coördinerende functie, overlegstructuur, projecten, matrix) en (c) het koppelen van bevoegdheden aan taken & verantwoordelijkheden en het inrichten van de besluitvormingsstructuur. De processen zijn daarbij het vertrekpunt: een logische indeling van het primair proces is bepalend voor de hoofstructuur van de organisatie.
  • De organisatie bekeken vanuit governance perspectief
    Aandeelhouders, overige stakeholders, maatschappelijke, politieke, juridische en fiscale factoren spelen een rol bij het bepalen van de organisatie-inrichting, met name als het gaat om de topstructuur of een keuze voor de rechtsvorm. Vaak vertaalt zich dit in harde kaders of ontwerpeisen voor de organisatie zelf: criteria waar de te kiezen structuur aan moet voldoen (knock-out criteria).

Soms vraagt dit om een volledige herstructurering, bijvoorbeeld na een fusie. Soms vraagt dit echter juist om gerichte aanpassingen om de structuur weer te laten aansluiten bij geoptimaliseerde processen of na een periode van groei. Berenschot heeft uitgebreide ervaring met alle soorten ontwerpvragen. Wij kunnen dankzij onze brede expertise in alle facetten van zo'n verandertraject ondersteunen: van hoofdontwerp tot detailontwerp, adviesaanvraag en implementatie. Daarbij zorgen we zowel voor een kritische blik als een gedragen oplossing.