Organiseren van wendbaarheid

Gepubliceerd op 1 augustus 2011

De huidige economische situatie heeft de omgeving nog dynamischer en onvoorspelbaarder gemaakt. Het merendeel van de dynamiek wordt veroorzaakt door externe factoren. De onvoorspelbaarheid hiervan beperkt niet alleen uw speelruimte maar geeft u ook minder tijd om te reageren op nieuwe situaties.

Simpelweg voorspellingen over de toekomst proberen te doen of het ontwikkelen van een beperkt aantal scenario's zijn in een dynamische omgeving onvoldoende. Uw organisatie dient werkelijk wendbaar te zijn om niet van reorganisatie naar reorganisatie te hoeven hollen. Wendbare organisaties kenmerken zich door invulling te geven aan drie vermogens of bekwaamheden: een ‘schaalbaar' personeelsbestand, snelle en continue kenniscreatie en een op aanpassing gerichte organisatiestructuur.

  • Het personeelsbestand kunt u zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin zo flexibel mogelijk maken. Door gebruik te maken van flexibiliteitsconcepten in de arbeidsrelatie, strategische personeelsplanning of training en opleiding gericht op brede inzetbaarheid én vakmanschap. Maar ook door het bouwen aan duurzame relaties met ‘leveranciers' van medewerkers zoals scholen en universiteiten en het inrichten van interne en externe mobiliteitsconcepten.
  • Snelle en continue kenniscreatie vraagt om ruimte voor experimenteren, het versterken van de interne netwerken voor kennisdeling en het (tijdelijk) binnenhalen van experts en andersdenkenden.
  • Een op aanpassing gerichte organisatiestructuur kan worden gealiseerd door het minimaliseren van formele autoriteit en door standaardisatie. Daarnaast is het stimuleren van informele communicatie en eigen initiatief van belang, evenals het tegelijkertijd strak sturen op cultuur, gezamenlijke richting en waarden.

Wendbaarheid is met name van belang in de sleutelprocessen in de organisatie, waar de toegevoegde waarde voor de klant wordt gecreëerd. Maar ook de ondersteunende processen, zoals HRM, finance en facilities, dienen deze wendbaarheid optimaal te faciliteren. Berenschot adviseert u over de grenzen van uw voorspelbaarheid en de manier waarop u over deze grenzen de wendbaarheid kunt organiseren. Telkens weer gericht op de unieke dynamische omgeving en interne kenmerken van uw organisatie. Dit doen we door wetenschappelijke en praktische inzichten te combineren. Zo slaagt uw organisatie erin zich voortdurend soepel aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En wanneer u voor een nieuwe uitdaging komt te staan, weet uw organisatie wat te doen...excelleren!