Professionalisering communicatiefunctie


Burgers worden steeds mondiger en laten het niet na om publiekelijk kritiek en zorgen te uiten. Dit leidt ertoe dat de communicatiediscipline van de overheid en het bedrijfsleven een steeds belangrijkere rol vervult.

Hoe herwinnen we bijvoorbeeld het vertrouwen van de burger in verschillende bestuurslagen? Hoe communiceren we samenhangend vanuit een groot aantal beleidsnota's? En hoe krijgen we de juiste boodschappen bij de juiste doelgroepen via welke media? De communicatieafdelingen worden toenemende ambities toegedicht terwijl formatie en budgetten afnemen. Hoe organiseer je de communicatie optimaal?

Berenschot heeft veel ervaring met het professionaliseren van de communicatiefunctie bij de Rijksoverheid, bedrijven, instellingen en gemeenten. Denk hierbij aan:

  • Analyse van het functioneren van de communicatiefunctie.
  • Advies over de rolopvatting, inrichting en omvang van de communicatiefunctie in lijn met de organisatieambitie.
  • Advies over de positionering en borging van de communicatiefunctie in de organisatie.
  • Benchmarking: de communicatiefunctie van uw organisatie afgezet tegen die van andere organisaties.
  • Advisering en coaching van manager, managementteam of communicatieadviseurs.
  • Berenschot combineert bij deze opdrachten haar expertise op het gebied van strategische communicatie, organisatie-inrichting en -ontwikkeling en benchmarking.

Zie ook