Programmamanagement

Gepubliceerd op 12 september 2011

Organisaties zijn constant in verandering. Tal van activiteiten, werkgroepen en projecten worden daartoe opgestart. Maar wat leveren al die activiteiten en initiatieven eigenlijk op? Zijn ze succesvol?

Hoe borgt u de aansluiting met de visie en strategie van uw organisatie binnen projecten? Standaardproject- en -lijnmanagement voldoen hier niet. Projecten dienen immers concrete en tastbare resultaten te leveren. Veranderingsprocessen zijn van nature dynamisch. Veelal is van het einddoel hooguit een richting bekend. En ook die is aan verandering onderhevig.

Bereik van uw strategische doelen

De veranderingen die het programma beoogt, sluiten aan bij de visie en strategie. Tevens moet de verandering worden verankerd in uw organisatie. De uitdaging: hoe zorgt u ervoor dat de vereiste veranderingen daadwerkelijk tot stand komen?

In dergelijke gevallen is het prettig een deskundige te kunnen raadplegen. Berenschot werkt met goede en gemotiveerde projectmanagers. Zij hebben ervaring in verschillende branches. De projectmanagers van Berenschot zijn in staat complexe projecten en programma's te leiden in een omgeving waarin meerdere partijen en belangen meespelen en zij weten de dynamiek binnen hun projecten te beheersen.