Projectcommunicatie/infracommunicatie

Gepubliceerd op 19 augustus 2011

Goede communicatie kan een slecht project niet redden. Slechte communicatie kan een goed project wel schaden. Projecten die overlast veroorzaken, vergroten de weerstand van externe betrokkenen en kunnen het imago ernstige schade toebrengen. Zowel aan het projectimago als aan het imago van de betrokken partij. Goede communicatie rond projecten kan deze weerstand en imagoschade beperken of zelfs voorkomen. Juiste beeldvorming over het project bevordert de acceptatie van de noodzaak, de aanpak en daarmee het eindresultaat van een project.

Vaak zijn grote bouw- en infraprojecten samenwerkingsverbanden van verschillende partijen. Consistente, gezamenlijke communicatie naar externe stakeholders, maar vooral ook heldere interne afstemming zijn dan cruciaal. Daarnaast vraagt goede projectcommunicatie om een planmatige en flexibele aanpak. Planmatig vanwege de vele uiteenlopende actoren in de omgeving van een project. Flexibel omdat elk project en elke omgeving uniek is en de realisatie nooit precies loopt zoals gepland.

Berenschot adviseert en ondersteunt onder andere bij projectcommunicatie rond infrastructurele (weg en spoor) projecten, bij grote ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwbouw-, verbouw- of renovatieplannen van wijken en regio's. Als neutrale buitenstaander adviseren wij over de manier waarop de communicatie rond een project kan worden ingericht en uitgevoerd. Daarbij werken wij, afhankelijk van uw wens, nauw samen met eigen medewerkers of externe leveranciers. Daarnaast helpen wij u graag bij de uitvoering van de projectcommunicatie.