Public affairs, lobby & issuemanagement

Gepubliceerd op 8 augustus 2011

Een professionele lobby kan net het verschil betekenen tussen winnen en verliezen in de strijd om het geld voor een project, woningbouwplan of een nieuwe weg. Uw lobbystrategie maakt een belangrijk onderdeel uit van de brede communicatiestrategie. Maar hoe ontwikkelt u een lobbystrategie die werkt?

Berenschot kan u helpen om uw lobby verder in te richten en te professionaliseren. Zodat directeuren, bestuurders en ambtenaren effectief hun invloed kunnen uitoefenen. Lobbyen in de Haagse of Brusselse wandelgangen doen wij niet voor u. Wel helpen we u om dat zelf te doen.

Vier pijlers lobbystrategie

De basis van lobbyen is een doordachte aanpak met een planmatige invalshoek. Een georganiseerde lobby rust op vier pijlers:

  • Vaststellen welke issues prioriteit hebben
  • Opbouwen van een relevant relatienetwerk
  • Bepalen van de strategie: stil lobbyen of lobbyen met lawaai; alleen of samen met bondgenoten
  • Bouwen van een geoliede interne organisatie

Berenschot adviseert bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten, provincies en ZBO's over public affairs, lobbystrategie en -organisatie. Een greep uit onze aanpak en producten:

  • Advies over de opbouw van de lobbyorganisatie: voorstel voor strategie en issuemanagement: de binnenhuisarchitectuur van de lobby
  • Quick scan van de bestaande lobby middelenmix: hoe effectief zijn de eigen acties, bladen, positionpapers, website?
  • Lobbyplan: de acties per lobbyonderwerp
  • Tactische tips over ‘lobbyen met lawaai': via kranten, tijdschriften, radio, tv en internet
  • Formuleren van de communicatieve lobbyboodschap in lobbybrieven, positionpapers en persberichten
  • Lobbytraining en -coaching.

Quote

"Lobbyen is 80 procent huiswerk en 20 procent 'buiten spelen"

Publicaties

Zie ook

Klantcases