Reageren op incidenten

Gepubliceerd op 28 maart 2012

Incidenten, ongelukken en crises kunnen voorvallen en zijn niet altijd te voorkomen. Organisaties moeten ervoor waken om incidenten te laten spreken. Tegelijkertijd is het goed om kritisch te kijken of er nog sprake is van incidenten of van structureel wanpresteren.

Ook is niet alleen de gebeurtenis zelf, maar ook de reactie er op bepalend voor de impact op de organisatie en haar omgeving. De manier van reageren kan illustratief zijn voor de wijze van aanspreken en aansturen binnen organisaties, de manier van communiceren en de waarden waarnaar wordt gehandeld. Kortom, hoe we reageren op incidenten zegt iets over hoe we met elkaar omgaan.

De aanpak van Berenschot kan bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere van onderstaande elementen:

  • Ondersteunen bij crisiscommunicatie Hoe moet u handelen in tijden van crisis? Hoe communiceert u intern en extern over het incident? Hoe kunt u dergelijke situaties in het vervolg voorkomen?
  • Uitvoeren van een integriteitsonderzoek Hoe is het gesteld met het vertrouwen van burgers en/of medewerkers in mijn organisatie? Is er in een bepaalde situatie sprake naar belangenverstrengeling of misstanden?
  • Voeren van een ethische dialoog In hoeverre is een bepaalde maatregel ethisch te verantwoorden? In welke mate is bepaald handelen effectief gebleken? Hoe kunnen we leren van onze fouten?
  • Uitvoeren van een cultuurscan Op welke wijze lokt de cultuur incidenten uit en hoe kunnen we dit aanpakken? Waar ligt de kracht in onze cultuur en hoe kan deze helpen bij preventie van incidenten?
  • Vergroten van politiek-bestuurlijke gevoeligheid In hoeverre zijn mijn medewerkers zich bewust van de verschillende actoren, hun belangen en hoe hier mee om te gaan? Hoe vergroot ik het politiek-bestuurlijke vermogen van mijn medewerkers? In welke mate houd het bestuur zich in de gestelde regelgeving. Hoe functioneert het bestuur als team? In hoeverre heeft het bestuur strategie realisatie nagestreefd?
  • Trainen van vaardigheden Hoe zorg ik er voor dat mijn mensen vaardig zijn om incidenten te voorkomen of hier adequaat op te handelen?