Tags

Realiseren inkoopbesparingen door vergroten van de inkoopvolwassenheid


Berenschot heeft met haar jarenlange ervaring met publieke inkoop een gedegen aanpak ontwikkeld om organisaties met deze en andere vragen te ondersteunen.

Stap 1: vaststellen kritische succesfactoren. De via inkoop te realiseren besparingen zijn zowel qua oplossingsrichting als qua hoogte, sterk afhankelijk van het niveau van inkoopprofessionaliteit. Een eerste stap bij besparingen is derhalve gericht op het vaststellen van het niveau van inkoopprofessionaliteit en de daarbij horende mogelijkheden en/of blokkades tot besparingen. De Berenschot Benchmark publieke inkoop (gebaseerd op World-Class PurchasingSurvey®) naar de mate van ontwikkeling in de inkoopfunctie, is sinds de introductie in 1997 één van de belangrijkste indicatoren voor de professionaliteit van de inkoopfunctie in Nederland geworden. Berenschot heeft het inkooporganisatiebeoordelingsmodel (gevalideerd door onderzoek aan Universiteit van Utrecht) verder ontwikkeld op basis van alle bekende inkoopontwikkelingsmodellen en de laatste ontwikkelingen binnen het inkoopvakgebied. Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst van 46 vragen, wordt een scherp beeld verkregen van de inkooporganisatie en de verbetermogelijkheden.

Stap 2: vaststellen eventuele blokkades voor besparingstrajecten met inkoop. Het realiseren van inkoopbesparingen vereist betrokkenheid van verschillende belanghebbenden zoals projectleiders, budgethouders en materiedeskundigen. Een belangrijke succesfactor voor besparingstrajecten via inkoop, blijkt dan ook de perceptie van die interne klanten op inkoop en de inkoopprocessen te zijn. Door deze perceptie vast te stellen met een enquête en/of interviews, verkrijgt u tevens een toetsing op de zelfbeoordeling van de inkoopvolwassenheid. Dit geheel geeft inzicht in de mate waarin er blokkades zijn voor de uitvoering van besparingstrajecten via inkoop.

Stap 3: vaststellen meest kansrijke richtingen van besparing. De crediteurenanalyse creëert inzicht in wat er precies wordt ingekocht (inkoopsegmenten), bij wie (leveranciers) en waar in de organisatie (afdeling). Deze analyse geeft inzicht in de huidige mate van versplintering, uitnutting van bestaande raamcontracten en eventuele nieuwe synergiemogelijkheden. Dit geheel biedt zicht op de meest succesvolle mogelijkheden tot besparing en helpt bij de bepaling van inkoopstrategieën. De huidige raamovereenkomsten alsmede de aanbestedingen die het komende jaar worden opgepakt, worden vervolgens in een vast stramien in samenspraak tussen Berenschot en de betrokken materiedeskundigen nader bezien op de mogelijkheden tot besparing. Daar waar nodig en zinvol wordt aanvullende specifieke inhoudelijke marktkennis of productgroep-expertise van Berenschotdeskundigen ingezet. Een en ander levert in aanvulling op de crediteurenanalyse een meer diepgaande en betrouwbare kennis op over potentiële besparingen.