Reorganiseren


Reorganiseren is soms onvermijdelijk. Ondanks alle goede intenties worden gestelde doelen vaak niet behaald. Daarnaast brengen falende reorganisaties vaak teleurstelling en verandermoeheid met zich mee.

Belangrijk is dat een reorganisatie voortvarend verloopt en dat u de medewerkers juist in tijden van verandering weet te waarderen en te motiveren. Vaak begint het echte werk pas na afloop van de reorganisatie. Structuren zijn aangepast maar medewerkers moeten nog ander gedrag gaan vertonen. Nieuwe werkwijzen dienen te worden geïnstitutionaliseerd. Nieuwe entiteiten die voorheen niets met elkaar te maken hadden moeten op efficiënte wijze met elkaar gaan samenwerken. Het kweken van vertrouwen in de toekomst is noodzakelijk.

Berenschot helpt uw reorganisatie succesvol te laten verlopen. Wij kunnen u bijstaan gedurende het gehele traject of ondersteunen op onderdelen van het proces. Een aanpak kan bestaan uit één of meerdere van onderstaande elementen:

  • Uitvoeren van een cultuurscan In hoeverre ondersteunt de huidige cultuur de nieuwe gewenste richting? Waar ligt de kracht in onze cultuur en hoe kan deze helpen bij de omslag? Welke elementen van de cultuur ondermijnen de nieuwe manier van werken en hoe kunnen we dit aanpakken?
  • Ondersteunen van (gedrags)verandering Hoe krijg ik mijn mensen mee in de verandering? Hoe realiseer ik duurzame verandering?
  • Ontwikkelen van leiderschap Welke manier van leidinggeven is gewenst in de nieuwe situatie? Waar moeten mijn leidinggevenden zich nog op ontwikkelen? Hoe kunnen de leidinggevenden medewerkers ondersteunen en aansporen om op de nieuwe manier te gaan werken?
  • Ontwikkelen van opleidingsbeleid Hoe zorg ik dat mijn opleidingsbeleid past bij de nieuwe manier van werken? Hoe kunnen opleidingen mijn medewerkers hierin ondersteunen?
  • Ontwikkelen van visie Hoe komen we als directie tot een gedragen en richtinggevende visie? Hoe ontwikkelen we meer inspirerend vermogen bij onze managers? En hoe zorgen we ervoor dat ze meer verbinding maken met elkaar en met de organisatiestrategie?
  • Ontwikkelen van een team Hoe ontwikkel ik de competenties van mijn team? Hoe bouw ik aan een vertrouwde omgeving waarin medewerkers het gevoel hebben veilig te kunnen samenwerken?
  • Optimaliseren van gedrag Hoe kunnen we de operationele bedrijfsvoering optimaliseren en precies dat opleveren waar de klant om vraagt? Hoe houd ik mijn medewerkers gedurende dit proces gemotiveerd en gedreven?