Risicoanalyses


We leven in een samenleving waarin burgers, bedrijven en instellingen voortdurend risico's lopen. Wanneer deze risico's zich daadwerkelijk manifesteren, kan dat leiden tot grote economische en maatschappelijke schade. Als uw organisatie zich bewust is van de risico's en hierop tijdig reageert, kunt u die risico's echter wel verkleinen. De risicoanalyse is hiervoor het uitgelezen instrument.

Risicoanalyses vereenvoudigen de besluitvorming en ondersteunen u bij het beantwoorden van onder meer de volgende vragen:

  • Welke risico's lopen we als we een bepaalde keuze maken?
  • Kunnen we die risico's ondervangen tegen acceptabele inspanningen in het licht van de effecten die de keuze genereert?
  • Zijn de risico's van niet ingrijpen dermate groot dat de keuze daarmee prioriteit krijgt boven andere investeringen?

Er zijn talloze risicoanalysemodellen. Welk model werkt binnen uw organisatie is afhankelijk van het doel, de karakteristieken van de dienst of sector, de beschikbare tijd en/of de aanwezige expertise. Berenschot ondersteunt u bij het nemen van een zorgvuldige en expliciete afweging. Op basis van de ervaring uit vele sectoren kunnen wij snel tot de kern doordringen en de juiste mensen aan tafel krijgen. Zo komt u tot werkbare maatregelen die uw risico's kunnen verkleinen of voorkomen.