Financiële doorlichting

Gepubliceerd op 10 januari 2013

Organisaties staan voor nieuwe uitdagingen als het gaat om het voeren van een adequaat financieel beleid. Door de aanhoudende economische crisis staat de financiële positie onder druk. Opbrengsten zijn onzeker, investeringen worden uitgesteld, terwijl de kosten vaak niet zomaar teruggebracht kunnen worden. Om hierop goed te kunnen inspelen, is het van belang inzicht te hebben in uw huidige financiële positie, de belangrijkste kosten- en opbrengstendrijvers, en risico's.

Berenschot kan uw organisatie hierbij ondersteunen door middel van een financiële doorlichting. Op basis van onze ervaring in verschillende sectoren stellen wij een diagnose en advies op dat is toegesneden op uw specifieke situatie, afgestemd op de context waarbinnen uw organisatie opereert.

Onze diensten omvatten:

  • Exploitatieanalyse Wij brengen het rendement van uw organisatie in beeld door een analyse van de kosten en opbrengsten van uw bedrijfsactiviteiten. Daarbij inventariseren wij de belangrijkste kosten- en opbrengstendrijvers en geven wij advies om de rentabiliteit te verhogen. Ook kunnen wij de gevolgen van nieuwe strategieën inzichtelijk maken.
  • Stresstesting De Stresstest biedt inzicht in de gevolgen van externe ontwikkelingen op de financiële positie van uw organisatie. Het geeft een objectief beeld van de huidige financiële, het risicoprofiel, risico's op de middellange termijn, de financiële impact van stress-scenario's. Resultaat is een heldere analyse van de financiële risico's die uw organisatie loopt en de mate waarin u daarop voorbereid bent aan de hand van verschillende scenario's.
  • Recovery en restructuring Berenschot ondersteunt u in de verschillende fases op weg naar rendementsherstel.