Samenwerken in teams


Wat is de winst als we als team meer samenwerken? Hoe benut ik de kracht van mijn team beter? Hoe geef ik feedback zonder in oeverloze discussies terecht te komen?

Met uw vraag als vertrekpunt verkennen we welke interventie of interventies het meest geschikt is. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het onderzoeken van kritische thema's en interactiepatronen in een teamscan
  • Het spelen van het teamcompetentiespel
  • Meer (be)grip via kernkwaliteiten
  • Het onderzoeken van de diverse teamrollen
  • Action learning aan de hand van uitdagende opdrachten

Het resultaat is afhankelijk van de vraag en de inzet van de interventies. Resultaten kunnen zijn:

  • Reflectie op de effectiviteit van de samenwerking
  • Bewustwording; waar zijn we sterk in/ wat willen we ontwikkelen
  • Inzicht in persoonlijke sterke en zwakke punten
  • Het leren werken met competenties en verbinden aan concreet gedrag