Samenwerking

Gepubliceerd op 15 mei 2012

Concurrentie verschuift steeds meer van individuele partijen naar concurrentie tussen ketens en netwerken. Bovendien kopen marktpartijen 50 tot 80% van de omzet in, en wordt de eigen performance in steeds grotere mate beïnvloed door de performance van partners en toeleveranciers. Hierdoor is een verdere integratie binnen netwerken en ketens noodzakelijk. Samenwerking wordt als het antwoord gezien op deze veranderende omgevingsfactoren.

Samenwerking wordt niet alleen door omgevingsfactoren afgedwongen, het kan tevens als hét middel dienen om uw organisatiedoelstellingen te realiseren. Hierbij kunt u denken aan het verhogen van uw innovatieve vermogen, vergroten van de interne flexibiliteit, verlagen van uw ‘time-to-market', verlagen van uw financiële exposure en risico's en het realiseren van MVO-doelstellingen. Ondanks dat de winsten van samenwerking groot zijn, hebben de meeste initiatieven moeite om van de grond te komen. Gebrek aan inzicht in de dynamiek en sturing van samenwerking spelen hierbij een grote rol.

Organiseren en besturen van samenwerking is geen sinecure. Om inzicht in, en vat op de samenwerking te krijgen heeft Berenschot het CoMo (Collaboration Model) ontwikkeld. Met het CoMo kunt u uw samenwerkingsverbanden organiseren en optimaliseren. Mocht u bottlenecks in de samenwerking ondervinden, dan helpt het CoMo om te analyseren wat de oorzaak is zodat deze kunnen worden weggenomen. Berenschot staat u in dit proces vanuit verschillende expertises bij en helpt u bij de duurzame borging van de samenwerking.

como-model

Klik hier voor de A4-weergave van het model (pdf)

Meer informatie over bovenstaand model vindt u in de PowerPoint Presentatie onder ‘downloads


"Samenwerking is een zeer intensieve arrangementsvorm, het vraagt om veel investeringen in tijd, geld en managementcapaciteit. De samenwerking dient daarom voldoende waarde te genereren om deze investeringen te rechtvaardigen. Het transparant maken van de waarde, de verschillende belangen en redenen voor samenwerking verlengt de tijdshorizon en geeft de richting van de samenwerking aan. De betrokkenen dienen bovendien kennis te hebben van de dynamieken en consequenties die een samenwerkingsverband met zich meebrengt. Het CoMo brengt de dynamieken helder en inzichtelijk in beeld, bovendien geeft het CoMo een gedeelde taal en agenda om tot een reëel verwachtingspatroon van de samenwerking te komen. Omdat samenwerking een ongoing proces is, is het van groot belang dat er een governance structuur wordt ingericht. De governace structuur verbindt oprationele, tactische en strategische aspecten met elkaar. Hiermee wordt de samenwerking bestuurbaar en kunnen resultaten inzichtelijk worden gemaakt. Samenwerking is intensief maar, eenmaal functionerend, geeft samenwerking een niet te kopiëren concurrentievoordeel"