Simulatietraining

Gepubliceerd op 3 oktober 2012

De druk om te presteren binnen ziekenhuizen en zorginstellingen is groot. De kwaliteit, de patiëntveiligheid, het effectief samenwerken in wisselende teamsamenstellingen en het tot stand brengen van een prettig werkklimaat zijn belangrijke thema's in de zorg. Berenschot kan u ondersteunen om binnen uw team een gedegen veiligheidscultuur te realiseren. We hebben daartoe een simulatietraining ontwikkeld voor teams die werkzaam zijn bij de spoedeisende hulp, op de intensive care en in de operatiekamer.

De training is voor teams waarin onder een hoge werkdruk gepresteerd dient te worden, zoals in teams met medisch specialisten en verpleegkundig personeel in de spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamer (chirurgen, OK-artsen, anesthesiologen, arts-assistenten, operatiekamer medewerkers en intensive care verpleegkundigen.

Wij kunnen u ondersteunen om binnen uw team een veiligheidscultuur te realiseren, waarbij misverstanden, fouten en risico's geminimaliseerd worden. Het belang van procedures en checklists, zoals het handelen volgens standaard procedures en het anticiperen op noodsituaties, staat hierbij centraal. Ook leggen wij nadruk op het versterken van een efficiënte teaminteractie. Het team als geheel zal uiteindelijk bepalen of het beoogde doel wordt behaald.

Het resultaat na afloop van de training is:

  • Bewustwording van de noodzaak om effectief samen te werken
  • In staat zijn om procedures en checklists te ontwikkelen
  • Het kunnen implementeren en borgen van nieuwe handelwijzen


Lees de brochure (pdf, 1 MB) voor meer informatie. Of neem contact op met Moniek Schipper of met Anne-Christine Dreue, 06 53 71 87 66.


Zie ook

In samenwerking met

nieuwe_twitter_afbeelding