Strategische communicatie

Gepubliceerd op 19 augustus 2011

De behoefte aan strategische communicatie groeit. Politici en topbestuurders moeten steeds vaker publiekelijk verantwoording afleggen om het vertrouwen te herstellen.

De reputatie van voormalige autoriteiten zoals banken, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, maar ook van instituten zoals het RIVM en KNMI, staat steeds vaker onder druk. Overheid en bedrijfsleven moeten permanent hun best doen om het vertrouwen van het publiek en de politiek te winnen.

De strategische communicatieadviseur zorgt ervoor dat de wezenlijke strategische vraagstukken op het hoogste niveau van de organisatie worden besproken. Ook vertaalt hij de langetermijnstrategie door naar de hele organisatie. Andere taken zijn proactieve woordvoering, stakeholderonderzoek, het regisseren van social media en zorgdragen voor sterke interne communicatie.

Strategische communicatie is daarmee in de kern: overzicht - strakke regie - omgevingsmanagement - ruggengraat.

Berenschot heeft veel ervaring met adviesopdrachten op het gebied van strategische communicatie van de rijksoverheid, grote bedrijven en organisaties, provincies en gemeenten.