Stresstest voor gemeenten

Gepubliceerd op 8 oktober 2012

Oplopende werkloosheid, dalende woningprijzen, vergrijzing. De economische crisis heeft ook in de komende jaren grote gevolgen voor de inkomsten en uitgaven. De door ons ontwikkelde Stresstest maakt helder waar de risico's in uw gemeente liggen in verschillende scenario's en wat daarvan de impact is op de financiële positie. Gemeenten kunnen zich het gehele jaar aanmelden om gelijktijdig te kunnen deelnemen. Het voordeel hiervan is dat u ook onderling kennis en ervaring kunt uitwisselen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

De Stresstest biedt inzicht in de gevolgen van externe ontwikkelingen op de financiële positie van uw gemeente. Het geeft een objectief beeld van:

  • ˜ de huidige financiële positie van uw gemeente
  • ˜ risico's op de middellange termijn
  • ˜ de financiële impact van stress-scenario's in uw gemeente

Het resultaat is een heldere analyse van de financiële risico's die uw gemeente loopt en de mate waarin u daarop voorbereid bent. Daarnaast bieden wij u generieke handvatten voor stressreductie. Hiervoor werken wij scenario's uit binnen drie domeinen: fysiek, sociaal en financieel. Daarbij kunt u denken aan verslechtering van de woningmarkt, economische krimp, prijsinflatie en Rijksbezuinigingen.

Onze ervaring leert dat de uitkomsten gemeenten helpen bij het toetsen van de financiële bestendigheid van vigerend beleid en bij het bepalen van een duurzaam strategisch en financieel kader.

Wilt u de Stresstest ook voor uw gemeente laten uitvoeren? Schrijf u dan nu in middels het inschrijfformulier.


Stresstest in de praktijk

Zenstenen_LR

Berenschot heeft in 2012 de Stresstest voor Gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Lees meer