Stresstest in de praktijk


Berenschot heeft in 2012 de Stresstest voor Gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Lees hieronder over hun ervaringen met de Stresstest en hoe deze hen heeft geholpen.

Wat was voor jullie aanleiding om de Stresstest uit te voeren?

De gemeente Leeuwarden heeft jarenlang gewerkt aan het optimaliseren van haar bedrijfsvoering en control. Van die inspanning trekken we nu veel voordeel. Toch blijft er altijd iets aan je knagen of je "alles" in beeld hebt en dan met name het meerjarenperspectief, landelijke en macro- economische ontwikkelingen. Dit heeft ons doen besluiten om de Stresstest uit te voeren, aanvullend op het al aanwezige instrumentarium.

Wat is in jullie ogen de meerwaarde van Stresstesting ten opzichte van het instrumentarium dat jullie al hebben?

De meerwaarde van de Stresstest moet vooral worden gezocht in het meerjarige karakter. Daarmee kun je jezelf de vraag stellen of je "klaar" bent voor de ontwikkelingen die de komende jaren op je afkomen. Tevens biedt de Stresstest inzicht in de gevoeligheden van diverse beleidsterreinen. Niet alle beleidsterreinen zijn even gevoelig voor ontwikkelingen en daarmee kun je de Stresstest uitstekend gebruiken om je personeel te focussen op de beleidsterreinen waar de grootste stressfactoren zouden kunnen optreden. Kortom, bedrijfsvoering is gebaat bij de Stresstest.

Welke inzichten heeft de Stresstest jullie geboden?

Enerzijds herkenning van de ontwikkelingen die op ons afkomen en dat we er als gemeente op diverse terreinen goed voor staan. Risico's op middellange termijn die met de Stresstest worden blootgelegd sluiten aan op ons eigen instrumentarium. Daarmee krijg je een extra bevestiging dat het instrumentarium (en de bemensing) goed functioneert. De inzichten die we krijgen liggen vooral op langere termijn en de gevoeligheid voor bepaalde beleidsterreinen. Met een terugloop aan budgetten moeten steeds scherpere keuzes worden gemaakt, ook qua inzet van mens en middelen. De Stresstest helpt om die focus aan te brengen.

Hoe gaan deze inzichten jullie in de toekomst helpen?

Deze inzichten helpen ons om ons op bepaalde beleidsterreinen nog beter voor te bereiden op de toekomst en eventueel dreigende risico's verder te mitigeren.

Welke meerwaarde heeft de Stresstest voor de gemeente gehad?

De meerwaarde zit ‘m vooral in het maken van scenario's. De zogenaamde "whatif..". De scenario's maken klip-en -klaar duidelijk welke beleidsvelden de grootste potentiele risico's bevatten. Doordat je dit vroegtijdig met de Stresstest identificeert kun je ook tijdig je tegenmaatregelen inzetten.

Op welk terrein/voor welke doeleinden kun je de Stresstest het beste inzetten?

In principe kun je de Stresstest voor iedere gemeente inzetten. De P&C volwassenheid van een individuele gemeente bepaalt of zij ook in staat is om actief risico's te mitigeren.

Waar leent zich de Stresstest het beste voor?

Checken van je eigen instrumentarium, keuzes maken op welke beleidsvelden je het personeel inzet om de meest dreigende risico's te verkleinen en ten derde kan het dienen om bestuurders duidelijk te maken waar en hoe risico's zich langjarig gaan ontwikkelen.

In welk opzicht is de Stresstest een vernieuwend instrument (als daar sprake van is)?

Een Stresstest op zich is niet vernieuwend. Het onderscheidend vermogen van de Stresstest van Berenschot is het meerjarig perspectief en het gemak waarmee scenario's kunnen worden gedefinieerd. Ten opzichte van overige Stresstesten is het een flexibel toepasbaar product met een hoog adaptief vermogen voor elke individuele gemeente.