Subsidieadvies

Gepubliceerd op 25 juli 2011

Met subsidieadvies richt Berenschot zich op het identificeren van kansrijke subsidiemogelijkheden en het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Bovendien verzorgen wij voor u de projectadministratie, de rapportages en de afwikkeling van declaraties.

Het ontwikkelen van nieuwe producten, processen en diensten is voor bedrijven en (kennis-) instellingen een ‘must' voor de continuïteit, verbetering en groei. Het nationale en internationale stimuleringsbeleid richt zich de komende jaren dan ook nóg nadrukkelijker op innovatie, samenwerking, scholing en werkgelegenheid. De adviseurs van Berenschot kunnen u uitstekend ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van uw plannen op dit gebied.

Wij zorgen daarbij voor een optimale benutting van al uw subsidiekansen. Wij nodigen u graag uit om persoonlijk kennis te maken met onze deskundige adviseurs. Samen met u kijken wij op professionele wijze wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij uw subsidieopbrengsten kunnen optimaliseren.