Technologie en innovatie; innovatiebox en WBSO

Gepubliceerd op 1 februari 2016

Werkt u aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve ideeën? En wilt u de slaagkans van uw innovaties vergroten? Brengt u uw innovaties snel genoeg naar de markt?

Steeds meer activiteiten van lage toegevoegde waarde verdwijnen naar het buitenland. Veel ondernemers voelen de druk voortdurend toenemen. Zij zijn naarstig op zoek naar wegen om te vernieuwen. Innovatie brengt vooruitgang en is dus van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Om die reden stimuleert de overheid dit via diverse laagdrempelige subsidieregelingen:

  • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO);
  • Innovatiebox

Als ondernemer kunt u dus voor de investering die u in de ontwikkeling van een nieuw product steekt, subsidie krijgen.

WBSO

Met de WBSO hoeft u minder loonbelasting af te dragen over de (loon)kosten die u maakt ten behoeve van R&D-werk. Het gaat hierbij om onderzoeks- of ontwikkelingswerkzaamheden naar voor uw bedrijf nieuwe technieken t.b.v. producten, productieprocessen of software.

De aftrek van de WBSO-kosten en –uitgaven is van toepassing op niet-loonkosten voor projecten waarvoor een WBSO-beschikking is ontvangen. Voorbeelden van WBSO-kosten en –uitgaven zijn:

  • Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes;
  • Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes in het kader van een eigen S&O-project;
  • Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches.

Bijdrage

Een WBSO-aanvraag wordt gebaseerd op het aantal uren dat uw bedrijf verwacht te gaan besteden aan lopende of verwachte R&D-projecten over een komende periode (bijvoorbeeld een half jaar) plus de kosten en uitgaven die hier direct aan gerelateerd zijn. De vermindering van de afdracht loonheffing bedraagt voor 2016 32% van de eerste 350.000 euro aan (loon)kosten en 16% over de resterende (loon)kosten. Voor starters geldt zelfs een vermindering van 40% over de eerste 350.000 euro. Het betreft hier de (loon)kosten die direct gerelateerd zijn aan het R&D-werk.

Denk hierbij aan materialen ten behoeve van prototypes, uitbestede tests en apparatuur die volledig ten dienste komt van R&D. De eerste 2 jaren dat u WBSO aanvraagt, wordt het voordeel over de WBSO-loonkosten bepaald aan de hand van een vast uurtarief van € 29,-, daarna wordt het gemiddelde uurtarief van uw R&D-medewerkers gebruikt.

Op uw beschikking vindt u onderstaand overzicht:

Overzicht

Wanneer u ervoor hebt gekozen de daadwerkelijk te realiseren WBSO-kosten en uitgaven op te geven, dan zullen die zijn opgenomen in dit overzicht. Voor het rekenvoorbeeld maakt dit echter geen verschil.Voorbeeld

Het bedrag dat u per kalendermaand in mindering mag brengen, berekent u aan de hand van bovenstaande gegevens in uw beschikking als volgt:

sommetje

Voorbeeld:

Uw S&O-verklaring (beschikking) is afgegeven op 12 mei 2016. Op dat moment zijn de kalendermaanden mei t/m augustus nog niet verstreken en het aantal resterende kalendermaanden binnen de periode is dus 4 maanden. De maximale vermindering per kalendermaand bedraagt dan ( € 23.040 / 4 =) € 5.760. Dit betekent dat u in de maanden mei tot en met augustus per kalendermaand maximaal € 5.760 in mindering mag brengen op de afdracht van de loonbelasting.

U mag ook een lager bedrag of helemaal niets in mindering brengen. In dat geval kunt u in de maanden daarna een hoger bedrag in mindering brengen. Dus stel dat u in bovengenoemd voorbeeld in mei niets in mindering brengt; dan zijn er 3 kalendermaanden over (juni, juli, augustus). De maximale vermindering per kalendermaand bedraagt dan € 7.680.

Innovatiebox

Voor de Innovatiebox geldt dat er een WBSO-beschikking nodig is om voor deze regeling in aanmerking te komen.

De Innovatiebox is een fiscale regeling die wordt verrekend met de vennootschapsbelasting. Over het deel “innovatieve winst” (welk deel dit is, wordt bepaald in overleg met de Belastingdienst) geldt dan een heffing van 5% i.p.v. 25%.

Het kunnen toepassen van de Innovatiebox-regeling geschiedt op verzoek. Daartoe wordt een verzoekschrift opgesteld waarin wordt onderbouwd wat de innovatiewinst is van de onderneming dat besproken wordt met de Belastingdienst.

Aanvragen

Zoekt u subsidiemogelijkheden voor uw (technologische) innovatie? Wilt u ook belastingvoordeel halen uit de loonkosten en kosten/uitgaven voor R&D-werkzaamheden? En mogelijk zorgen voor een fiscaal voordeel over ‘innovatieve winsten’? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Met onze kennis, ervaring en relaties heeft u een grote slaagkans voor uw subsidieaanvraag.