Innovatiebox

Gepubliceerd op 15 februari 2012

Heeft uw onderneming innovatieve producten of diensten ontwikkeld waarmee winst wordt gemaakt? Met de Innovatiebox kunt u de winst op deze innovatieve producten belasten tegen 5% vennootschapsbelasting in plaats van 20 - 25,5%.

Tot innovatieve producten worden onder meer gerekend:

  • Producten die voortkomen uit projecten waarvoor eerder de WBSO-subsidie is toegekend;
  • Producten waarvoor u zelf een octrooi hebt aangevraagd en verkregen.

Bijdrage

De Innovatiebox werkt via de vennootschapsbelasting (VPB). Voor winsten die vallen in de Innovatiebox hoeft de ondernemer slecht 5% belasting te betalen in plaats van het normale Vpb-tarief van 25,5%.

Aanvragen

Voor de vaststelling van de winst die onder de Innovatiebox mag worden verrekend is afstemming met de belastingdienst nodig. Essentieel is namelijk de bepaling van welk deel van uw bedrijfswinst als 'innovatieve' winst wordt aangemerkt. Hierbij kan Berenschot u helpen. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact met ons op.